Kaitaan aseman itäisen sisäänkäynnin maanpäälliset työt alkavat

SRV Infra aloittaa Kaitaan aseman itäisen sisäänkäynnin maanpäälliset työt viikolla 27. Työt alkavat liikenteen uudelleenjärjestelyillä sekä puunkaadolla työmaa-alueelta. Työmaa-alue aidataan ja pintamaat poistetaan, jonka jälkeen työt jatkuvat ponttiseinän tekemisellä ja maankaivuulla. Alueella tehdään avolouhintaa ja kuilua louhitaan aluksi avolouhintana ja sen jälkeen alhaalta tunnelista. Avolouhinnasta varoitetaan äänimerkein. Avolouhintavaihe kestää 4-5 kuukautta.

Kaikkien maanpäällisten työvaiheiden työajat ovat ma-pe klo 7-18.
Pahoittelemme työstä aiheutuvaa häiriötä.

Lisätietoja:
Kuilujen vastaava työnjohtaja, Jouni Uusipuro, SRV Infra Oy, puh. 0440 330 658
Työmaan päivystävä puhelin, SRV Infra Oy, puh. 040 183 0090
Länsimetron palautepuhelin, ma-pe klo 9-15, puh. 050 377 3700