Valmius länsimetron koeliikenteen aloittamiselle tammikuussa 2017

Valmius länsimetron koeliikenteen aloittamiselle tammikuussa 2017 – Espoon bussilinjasto pysyy 15.8. lähes nykyisellään
Länsimetron aikataulu on tarkistettu. Rakentaminen ja järjestelmäkohtaiset koekäytöt asemilla valmistuvat lokakuussa. Tämän jälkeen käynnistyvät loppuvaiheen yhteiskoekäytöt, joissa varmistetaan eri järjestelmien yhteensopivuus ja turvallisuus. Tämän hetken arvio on, että matkustajille tarkoitettu koeliikenne voi alkaa viimeistään tammikuussa 2017. Aikataulu täsmentyy lokakuussa, kun on saatu riittävästi kokemuksia testauksista.

”Monimutkaisen järjestelmän käyttöönottoon sisältyy aina riskejä, joita ei voida täysin aukottomasti etukäteen arvioida. Ensimmäisten turvallisuuteen liittyvien yhteiskoekäyttöjen myötä aikataulu tarkentuu.” toteaa Länsimetro Oy:n toimitusjohtaja Matti Kokkinen.
”Länsimetrohanke on laaja kokonaisuus. Jokaisen järjestelmän on oltava kunnossa toimivan ja turvallisen metron liikenteelle saamiseksi. Haluamme varmistaa, että testauksiin on varattu riittävästi aikaa.” Kokkinen sanoo.

Espoon ja Helsingin pelastuslaitokset hyväksyvät testien jälkeen turvallisuusjärjestelmien toimivuuden, minkä jälkeen kaupunkien rakennusvalvontaviranomaiset voivat hyväksyä asemien ja ratatunnelien käyttöönoton. Tämän lisäksi HKL päättää omalta osaltaan ajankohdan, jolloin metroliikenne voi turvallisesti käynnistyä.

HSL päättää erikseen matkustajille tarkoitetun koeliikenteen aloittamisesta. Varsinaisen metroliikenteen ja liityntäbussiliikenteen käynnistämisestä HSL päättää tämän jälkeen.
”Hankkeessa toimitaan hyvässä yhteistyössä niin että työt ja testaukset menevät sujuvasti eteenpäin.” toteaa Länsimetro Oy:n hallituksen puheenjohtaja Olli Isotalo.

Länsimetro on Suomen suurin infrahanke. Se koostuu yli 270 erillisestä urakasta. Louhintojen ja rakentamisen aikana hanke on työllistänyt yhteensä 15 800 rakentajaa. Henkilötyövuosia kertyy noin 4 500.

Espoon bussit kulkevat syksyllä nykylinjaston mukaan – Lauttasaaren linjasto uudistuu
Joukkoliikenne kulkee 15.8.2016 alkaen Espoossa, Kauniaisissa ja Kirkkonummella lähes täysin nykyisen linjaston mukaisesti. Lauttasaaren linjasto sen sijaan muuttuu nykyisestä, mutta suorat yhteydet Kamppiin ja keskustaan säilyvät saaren kaikista osista. Linjasto varmistui neuvotteluissa, joita HSL on käynyt bussiyhtiöiden kanssa saatuaan tiedon länsimetron viivästymisestä.

Bussit kulkevat varmistuneen linjaston mukaisesti ainakin vuoden 2016 loppuun asti. Mikäli länsimetro ei liikennöi vielä silloin, bussiliikennettä jatketaan.

”Meille oli kaikkein tärkeintä saada aikaan ratkaisu, joka palvelisi asiakkaitamme parhaalla mahdollisella tavalla. Nyt suurin osa reiteistä on valmiiksi tuttuja, ja joukkoliikennepalvelu pysyy korkealla tasolla. Olemme liikennöitsijöille hyvin kiitollisia joustavasta suhtautumisesta ja yhteistyöstä”, sanoo HSL:n toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi.

Suurin linjaston muutos tapahtuu Lauttasaaressa, jonka bussilinjasto on yhdistelmä nykyistä ja länsimetron liityntäliikenteeseen suunniteltua. Saaren kaikista osista tarjotaan kuitenkin suora ja tiheä yhteys vähintään Kamppiin.

Lehtisaaressa ja Kuusisaaressa linjasto säilyy nykyisenä sillä erotuksella, että linja 506 kulkee 15.8. alkaen suunnitellusti vain Viikin ja Meilahden välillä.

Linjanumerot muuttuvat Pohjois-Espoossa
Etelä-Espoossa myös linjanumerot säilyvät entisellään. Sen sijaan Pohjois-Espoossa linjanumerot muuttuvat alkuperäisen suunnitelman mukaan jo 15. elokuuta. Uusia pysäkkikilpiä vaihdetaan pysäkeille kesän aikana, jotta pysäkkien tiedot olisivat ajan tasalla numeroiden vaihtuessa.

Lisäksi Espoon palvelulinjat muuttuvat uusiksi lähibusseiksi niin ikään 15. elokuuta.

Uudet aikataulutiedot Reittioppaassa heinäkuun aikana
15.8. aloittavien linjojen aikataulu- ja reittitiedot ovat nähtävissä Reittioppaassa heinäkuun puolessavälissä. Länsimetron viivästymisestä aiheutuneista poikkeusjärjestelyistä kerrotaan lisäksi kattavasti HSL:n verkkosivuilla.

Bussilinjasto pähkinänkuoressa
Espoon bussilinjat säilyvät 15.8. ennallaan seuraavia poikkeuksia lukuun ottamatta:
· Linjanumerot muuttuvat Pohjois-Espoossa.
· Linjojen 206, 212 ja 213 reitti pitenee Helsingissä Meilahdesta Kamppiin.
· Uusi linja 224 (Leppävaara–Kauniainen–Espoon keskus–Tuomarila) aloittaa liikennöinnin. Se korvaa monilta osin linjaa 51, joka lakkautetaan.
· Linja 506 lyhenee kulkemaan välillä Viikki–Meilahti. Linja 501 lakkautetaan.
· Espoon palvelulinjat muuttuvat uusiksi lähibusseiksi, ja ne saavat uudet linjanumerot.
Lauttasaaren muutokset 15.8.:
· T-linjat ja linja 21V säilyvät. Lisäksi uusina linjoina kulkevat 20X (Kamppi–Katajaharju) ja 21BX (Kamppi–Vattuniemi). Näin Lauttasaareen turvataan tihein vuorovälein kulkeva bussiliikenne.
· Linjat 65A ja 66A muuttuvat linjoiksi 65 ja 66 eivätkä enää kulje Lauttasaareen. Linjan 20 tilalle tulee linja 20X.
· Yöliikenteessä Lauttasaarta palvelee nykyiseen tapaan linja 20N (Asema-aukio–Vattuniemi–Katajaharju).
· Linja 501 lakkautetaan.

Lisätietoja:
Länsimetro Oy: Matti Kokkinen, toimitusjohtaja, p. 050 347 1558
Olli Isotalo, hallituksen puheenjohtaja, p. 050 593 3359
HSL: Suvi Rihtniemi, toimitusjohtaja, p. 050 565 8884
Laura Sundell, joukkoliikennesuunnittelija (bussilinjastoa koskevat kysymykset), p. 045 657 9608
HKL: Arttu Kuukankorpi, liikennöintiyksikön johtaja, p. 040 5052226