Arbetena ovan jord börjar vid den östra ingången till metrostationen i Kaitans

SRV Infra inleder arbetena ovan jord vid den östra ingången till metrostationen i Kaitans under vecka 27. Arbetena börjar med att trafiken omdirigeras och träd fälls inom området där byggarbetena äger rum. Stängsel kommer att byggas upp kring byggområdet och de översta jordskikten avlägsnas. Därefter fortsätter arbetena med att en spontvägg byggs upp och schaktningsarbeten utförs. Inom området utförs också dagbrytning. Först utförs brytningsarbetena som dagbrytning i schaktet och därefter nere i tunneln. Vid dagbrytning varnar vi med ljudsignaler. Dagbrytningsarbetena tar 4–5 månader.

Arbetstiderna under samtliga arbetsfaser ovan jord är måndag till fredag kl. 7–18.

Vi beklagar de störningar som arbetet orsakar.

Ytterligare information:
Ansvarig arbetsledare för schaktningsarbetena Jouni Uusipuro, SRV Infra Oy, tfn 0440 330 658
Byggarbetsplatsens journummer SRV Infra Oy, tfn 040 183 0090
Länsimetros responsnummer, mån.–fre. kl. 9–15, tfn 050 377 3700