Työmaavahvuudet ja kansalaisuudet

Länsimetron rakentamisprojektissa Matinkylä-Kivenlahti työskenteli toukokuun 2020 lopussa 1 163 henkilöä (tammikuu 2020 1305). Perehdytettyjä työntekijöitä on 29 000 koko hankkeen aikana eri urakoissa.

Suurimmillaan työmaavahvuus oli marraskuussa 2019, jolloin projektissa oli 1 459 henkilöä. Projektin tilaajaorganisaatiossa työskenteli toukokuussa 131 asiantuntijaa, suunnittelussa ja mittauksessa 187 ja eri urakoissa työmailla 845 rakentajaa. Huhtikuussa 2020 60,6 prosenttia työmaiden työntekijöistä on suomalaisia, 20,2 prosenttia virolaisia ja loppuosa edustaa useita eri kansallisuuksia. Työmailla on työskennellyt rakentajia monesta eri maasta: Suomi, Viro, Venäjä, Latvia, Kosovo, Ukraina, Romania, Puola, Afganistan, Albania, Gambia, Kreikka, Slovakia, Liettua, Irak, Nigeria, Ranska, Portugali, Iran, Ghana ja Uusi-Seelanti. Katso valitut urakoitsijat.

Rakentamisprojektia varten on perustettu kaikki osapuolet hankkeeseen sitouttava integroitu projektiorganisaatio, jonka kaikki noin 120 asiantuntijaa työskentelevät Espoon Matinkylässä ns. big room -periaatteella. Big room -malliin siirryttiin projektissa kesäkuussa 2017. Saman katon alla työskentelevät Länsimetro Oy, eri alojen konsultit ja muut hankkeessa mukana olevat tahot. Myös viranomaisille, kuten kaupungin edustajille ja HKL:lle, on varattu omat työpisteet, mikä parantaa tiedonkulkua yhteistyökumppaneiden kanssa. Big room -toimintamalli on paitsi fyysinen tila myös tapa toimia.