Selvitykset ja raportit

Hankesuunnitelma Matinkylä-Kivenlahti

Espoon kaupunginvaltuusto hyväksyi Matinkylä-Kivenlahti-osuuden tarkennetun hankesuunnitelman kokouksessaan 19.3.2018. Hankesuunnitelman tarkennukset löytyvät kokouksen pöytäkirjasta.

Kokouksen pöytäkirja

Matinkylä-Kivenlahti-osuuden alkuperäinen hankesuunnitelma valmistui toukokuussa 2012

Länsimetron jatke, hankesuunnitelma Matinkylä-Kivenlahti

Alustava yleissuunnitelma, Matinkylä-Kivenlahti

Suunnitelmassa (v. 2011) esitetään rakennuskustannukset eri vaihtoehdoille.

Matinkylä-Kivenlahti metro, alustava yleissuunnitelma, suunnitelmaraportti

Hankesuunnitelma Ruoholahti-Matinkylä

Ensimmäisen osuuden hankesuunnitelma valmistui joulukuussa 2007. Sen perusteella laaditut laskelmat ja selvitykset muodostivat pohjan hankepäätöksen tekemiselle. Hankesuunnitelma toimii lähtökohtana myös Länsimetron rakennussuunnittelulle.

Länsimetron hankesuunnitelma, suunnitelmaraportti (2008)

Metron matkustajakuormitusennuste

Länsimetron mitoitusperusteena on käytetty pääkaupunkiseudun liikennejärjestelmän kysyntäennustetta. Ennusteen on laatinut Strafica vuonna 2007. Kysyntäennustetta on päivitetty keväällä 2012, elokuussa 2012 ja toukokuussa 2015 vastaamaan maankäytön kehittymistä.

Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy:ssä on käynnissä myös metron kapasiteetin ja luotettavuuden lisääminen -projekti.

Metron kapasiteetin ja luotettavuuden lisääminen, yleissuunnitelma (HKL maaliskuu 2021)
Metron kuormitusselvitys raportti (4.5.2015)
Metron matkustajakuormitusennusteet (15.8.2012)
Metron matkustajakuormitusennuste (30.3.2012) pdf
Länsimetron matkustajamäärä- ja liikennöintiskenaariot (16.11.2007)

Liityntälinjastosuunnitelma

HSL vastaa liityntälinjastosuunnittelusta. Viimeisimmät tiedot löydät HSL:n sivuilta.

YVA-raportti

Lisätietoja metron vaikutuksista liikkumiseen löytyy metron Ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta (pdf)