Säkert byggande

Säkerhet på arbetsplatsen

Västmetron kommer att bli ett av de säkraste metrosystemen i världen. Vi fäster särskild uppmärksamhet på säkerheten redan under byggnadsskedet. Entreprenörerna förutsätts följa de rigorösa säkerhetsanvisningarna.

Samarbete mellan myndigheter och entreprenörerna

Räddningstjänster har deltagit i planeringsarbetet. Vi anordnar regelbundna praktiska räddningsövningar under krävande omständigheter tillsammans med entreprenörerna och räddningstjänsten.

Ansvarsområdet för arbetarskydd vid Regionförvaltningsverket i Södra Finland övervakar säkert byggande. Ett nära samarbete med skatteverket syftar till att minska den gråa ekonomin i branschen.

För att främja säkerheten på arbetsplatsen och utveckla god säkerhetspraxis har vi utlyst tävlingen Den säkraste metrobyggarbetsplatsen med syfte av att uppmana entreprenörerna till säkert byggande.