Näin tunnelit louhittiin

Tunnelilouhinnassa samat työvaiheet toistuvat tietyssä järjestyksessä. Yhden alla kuvatun työkierroksen kesto riippuu kallion laadusta ja kestää noin kuudesta tunnista muutamiin päiviin.

Louhintaurakoitsijat löytyvät Me tekijät -listauksesta. 

Esi-injektointi

Ensin kallio vahvistetaan porausta varten injektoimalla.

Jumbo vahvistaa kalliota porausta varten injektoimalla.

Poraus ja panostus

Sitten jumbo poraa kallioon riittävästi reikiä – niiden pituus vaihtelee. Tämä niin sanotun katkon pituus on 0,5 – 6 m.

Jumbo poraa kallioon reikiä.

Räjäytys ja tuuletus

Reikiin asetetut pienet määrät räjäytysainetta räjähtävät tarkkaan suunnitellussa järjestyksessä. Räjäytysten kesto on 6-20 sekuntia riippuen siitä, montako perää kerralla räjäytetään. Räjäytysten jälkeen tunneli tuuletetaan.

Reikiin asetetut räjäytysaineet räjähtävät.

Kuormaus ja kuljetus

Irronnut louhe kuljetetaan pois tunnelista.

Kauhatraktori nostaa räjäytyksestä syntynyttä louhetta kuorma-autoon.

Rusnaus

Erikoisajoneuvo irrottaa seinämistä irtoavat lohkareet (rusnaa), jotta tunneliin on jälleen turvallista mennä tekemään esi-injektointia seuraavaa porausta varten.

Erikoisajoneuvo irrottaa seinämistä irtoavat lohkareet eli rusnaa.