Metroaseman näkymättömät tilat

Vain noin puolet metron tiloista on yleisölle näkyvissä – asemien kokonaispituus on 200 metriä, mistä asemalaiturin osuus on vain 100 metriä. Metrolaiturin alapuolella ja päädyissä sijaitsee runsaasti teknistä tilaa, joista löytyvät metron toiminnan varmistavat kymmenet tekniset järjestelmät. Esittelemme tässä niistä muutamia olennaisimpia. 

 

Esimerkkipoikkileikkaus Kivenlahden asemasta.

Nämä järjestelmät eivät matkustajalle näy

Junan ohjausjärjestelmä ja rataturvallisuuteen liittyvät järjestelmät

Aseman toisesta päädystä löytyy huone, jossa sijaitsevat metron ohjaamiseen ja turvallisuuteen liittyvät järjestelmät.

Turvallisuutta ohjaavat mm. tunnelissa olevat ohjausjärjestelmät, joiden tarkoituksena on taata, etteivät metrojunat aja liian lähellä toisiaan ja turvaväli säilyy. Jokaisen junan tarkka sijainti tiedetään aina valvomossa reaaliaikaisesti.

Tärkeimpiä matkustajaturvallisuuteen liittyviä järjestelmiä on savunpoistojärjestelmä, joka huolehtii siitä, että poikkeustilanteessa savu poistuu asemalta eri suuntaan kuin matkustajat.

Savunpoistokanavat ovat niin suuria, että niissä voisi ajaa pakettiautolla, ja savunpoistopuhaltimet sijaitsevat omissa erillisissä halleissaan asemien yhteydessä. Poistumiseen tarkoitettujen pystykuilujen tiloista savunpoistokanavat vievät kolmasosan.

Oman tilansa vaativat myös sprinklerit ja kaasusammutusjärjestelmät sekä niiden toimintaan liittyvät laitetilat.

Savunpoistopuhallin Tapiolan metroasemalla. Kuva: INDAV Oy

Varavoimakoneet

Metron kyyti ei tyssää esimerkiksi sähkökatkon aikana, koska virransaanti on varmistettu varavoimakoneiden avulla – varavirran avulla juna pääsee ajamaan asemalle poikkeustilanteessa. Niille on omat huoneensa asemien yhteydessä, ja erilliset tilat on varattu myös polttoainesäiliöille ja polttoaineelle. Lisäksi talosähkön ja ratasähkön pääkeskuksille ja muuntajille on omat tilansa.

Valvomossa kaikki tiedossa

Jokaisen aseman yhteydessä sijaitsee asemakohtainen valvomo, josta voidaan valvoa kaikkia aseman järjestelmiä keskitetysti. Jokaisesta erillisestä valvomosta on yhteys Herttoniemen keskusvalvomoon, josta valvotaan koko metroverkon toimintaa niin kanta- kuin länsimetronkin alueella.

Teleoperaattorien tilat

Puhelinoperaattoreilla on omat tilansa metron teknisissä tiloissa, mikä takaa netti- ja puhelinyhteyksien toiminnan metrossa.

Hissien ja liukuportaiden konetilat

Hissit ja liukuportaat itsessään ovat olennainen osa matkustajille näkyvää metroa, mutta niilläkin on omat kone- ja sähkötilansa, jotka eivät näy yleisölle. Liukuportaiden konetilat sijaitsevat liukuportaiden alla. Kaikki hissien ja liukuportaiden vikailmoitukset kulkeutuvat Herttoniemen valvomoon ja laitetoimittajan omaan huoltoon.

Liukuportaat Urheilupuiston metroasemalla. Liukuportaiden alle kätkeytyy paljon tekniikkaa. Kuva: Timo Kauppila, INDAV