Aseman rakentaminen

Miten metroasema rakennetaan?

Metroaseman rakentaminen on yhdistelmä runkotöitä, talotekniikkaa ja useita vaativia teknisiä järjestelmiä. Viimeiseksi aseman pinnat viimeistellään, ja jokainen länsimetron asema saa omaleimaisen ilmeensä. Ennen rakentamista on tehty louhintatyöt.

 

1.Runkotyöt, väliseinät ja täydentävät rakenteet – laitteiden ja järjestelmien vaatimat tekniset tilat valmistuvat

Kuva on poikkileikkaus metroasematyömaasta. Kuva kertoo, että aseman rakentaminen alkaa laituritasolta ja runkotyöt etenevät alhaalta ylöspäin kohti maanpintaa.

Aseman rakentaminen aloitetaan laituritason runkotöillä, jotka pitävät sisällään betoniseinien, pilarien ja holvien rakentamisen. Runkotyöt aloitetaan aina alhaalta päin ja työt etenevät kerroksittain kohti maanpintaa. Tämän jälkeen rakennetaan kevyempiä väliseiniä ja muita täydentäviä rakenteita, joiden avulla aseman eri tilat, kuten tekniset tilat, erotetaan toisistaan.

 

2. Laituriseinät ja alakatto valmistuvat ja talotekniset työt alkavat

Kuva on poikkileikkaus metroasematyömaasta. Kuva kertoo, että aseman laiturialueella valmistuu laituriseinät ja kattorakenteet. Talotekniset työt alkavat.

LVI- ja sähkötyöt aloitetaan sitä mukaa, kun tilojen sisustustyöt valmistuvat vaiheittain. Metroon tulee monenlaisia teknisiä järjestelmiä ja automatiikkaa: talotekniikkaa, pelastuslaitoksen vaatimaa henkilöturvallisuuden varmistavaa tekniikkaa ja tunneliin ratatekniikkaa. Laiturialueella valmistuu laituriseinät ja kattorakenteet. Automaattimetron toteutuessa laituriseinien alaosat on myöhemmin helppo kiinnittää asemille.

 

3. Tekniset järjestelmät, pintamateriaalit ja testausvaihe

Kuva on poikkileikkaus metroasematyömaasta. Kuva kertoo, että metroaseman asemahallin pituus on yli 200 metriä. Laiturialueen pituus on 90 metriä.

 

Yhteensä metrosta löytyy 52 erilaista järjestelmää. Metron vaatima tekniikka on kuljetettava asemalle joko alhaalta tunnelista käsin tai ylhäältä kuilujen kautta. Monet tarvittavista laitteista tai järjestelmistä on tuotava asemalla osina tilan puutteen takia, maan alle on ahdasta rakentaa. Asema saa omaleimaisen ilmeensä, kun sinne ilmestyvät arkkitehdin suunnittelemat pintamateriaalit.

4. Tunneli ja asema kohtaavat

Samanaikaisesti asemaurakoiden kanssa etenee radan rakentaminen. Radan ja aseman rakentaminen kohtaavat, kun kiskojen rakennus radalle alkaa. Radalle asennetaan pölkyt, kisko ja virtakiskot, ohjaus-, turva- ja valvontajärjestelmät sekä ratatunneleita yhdistäviin yhdyskäytäviin palo-ovet. Asemien ja rataurakan valmistuttua alkaa metron koekäyttö. Kaikkia 52 järjestelmää on testattava ja ne on saatava toimimaan yhdessä.  HKL tekee radalla koeajoja ennen kuin aloittaa liikenteen. Liikenteen alkamisen alkamisajankohdasta ja liityntäliikenteestä päättää HSL.

Voit lukea lisää tunnelin rakentamisesta täältä.

Aseman tekniset tilat

Valmiista asemasta näkyy yleisölle vain puolet. Lue, millaisia yleisölle näkymättömiä teknisiä järjestelmiä asemalta löytyy.