Ympäristöseurannat

 Louhinnan työajat vaihtelevat päivästä yöhön ja arjesta pyhään

Meluksi määritellään ääni, joka koetaan epämiellyttävänä tai häiritsevänä, tai joka on muulla tavoin haitallista terveydelle tai hyvinvoinnille. Länsimetron louhintaurakoissa noudatetaan Espoon kaupungin ympäristökeskuksen määrittelemiä työaikoja ja niihin liittyviä desibelirajoituksia. Pääsääntöisesti käytössä ovat seuraavat työajat ja -rajoitukset:

  • Maanantaista perjantaihin kello 7–18 melurajoituksia ei ole, joten erityisen paljon melua aiheuttavat työvaiheet suoritetaan silloin
  • Maanantaista perjantaihin kello 18–22, enintään 40 dB
  • Viikonloppuisin ja arkipyhinä kello 9–22, enintään  35 dB
  • Maanantaista perjantaihin kello 22–7 sekä viikonloppuisin kello 22–9, enintään 30 dB

Melutasolla tarkoitetaan töiden aikaista taajuuspainotettua keskiäänitasoa (LAeq) ympäristön asuin-, potilas- ja majoitushuoneistoissa. Melutasoja havainnollistaa se, että lehtien havina vastaa noin 20 desibelin, kuiskaus 40 desibelin ja tavallinen puheääni 60 desibelin tasoa.

Tärinää mitataan, kiinteistöt katselmoidaan

Räjäytyksistä aiheutuu melun lisäksi tärinää, joka voi välittyä pitkillekin etäisyyksille. Ennen louhintojen aloittamista ja niiden jälkeen noin 150 metrin etäisyydellä louhittavasta alueesta tehdään kiinteistökatselmuksia, joissa selvitetään rakennusten kunto. Alussa tarkastetaan, missä kunnossa rakenteet ovat ennen rakentamisen aloittamista, ja töiden valmistuttua tarkastetaan, onko tärinästä mahdollisesti syntynyt vaurioita.

Räjäytysten osalta noudatetaan seuraavaa aikataulua:

  • Maanantaista perjantaihin räjäytykset on sallittu kello 7–22
  • Arkilauantaisin räjäytykset on sallittu kello 9–18
  • Sunnuntaisin ja arkipyhinä räjäytyksiä ei tehdä

Työmaaliikennettä ja tuulettamista ympäristön ehdoilla

Melua syntyy varsinaisten työvaiheiden lisäksi työmaaliikenteestä. Louhinnoissa syntyy kiviainesta, joka on kuljetettava pois työmaalta. Louhetta saa kuljettaa myös yöaikaan, mikäli siitä ei synny kohtuutonta häiriötä tai haittaa naapureille.

Louhiminen aiheuttaa myös tarvetta tuulettaa tunneleita. Tähän tarkoitukseen käytetään poistoilmapuhaltimia. Poistoilmapuhaltimien melutasoa mitataan asuinrakennusten ulkopuolelta, jossa se saa päivisin olla enintään 50 dB ja yöllä enintään 45 dB.  Puhaltimissa on myös suurtehoasetus, jonka käytön aikana melutaso saa olla 60 dB, mutta suurtehon käyttöä rajoitetaan ajastimella eikä sitä saa käyttää yöaikaan, mikäli lähinaapureille syntyy kohtuutonta häiriötä.