Länsimetro Oy hallitus, päätöskooste 13.4.

Länsimetro Oy:n hallitukselle esiteltiin 13.4. kokouksessa länsimetron ykkösvaiheen Ruoholahti-Matinkylä käyttöönoton tilannekatsaus. Tällä hetkellä hankkeessa keskitytään testausten ohella paloteknisiin viimeistelyihin, jotka edeltävät pelastuslaitosten erityisiä palotarkastuksia sekä Helsingin ja Espoon rakennusvalvonnan vastaanottotarkastuksia. Tämän jälkeen rata ja asemat voidaan luovuttaa HKL:lle.

Hallitukselle esitettiin HKL-Länsimetro yhteistyösopimuksen työryhmien kokoonpano.  Ohjausryhmässä toimivat Ville Saksi, Länsimetro Oy, (puheenjohtaja), Arja Hyppänen, Espoo, Ville Lehmuskoski, HKL ja Yrjö Judström, HKL (ohjausryhmän sihteeri). Ryhmä koordinoi HKL:n ja Länsimetron yhteistyötä metroliikenteen alkaessa.

Hallitukselle esiteltiin yhtiön talousseurannan toimintamallia. Talousseurannassa tullaan uuden talousjohtajan Matias Johanssonin johdolla keskittymään erityisesti ajantasaisuuteen ja raportoinnin luotettavuuteen.

Toimitusjohtaja esitteli hallitukselle hankkeen johtamisen kehittämistä ja rekrytointien etenemistä.

Hallitus päätti perustuen ulkopuolisten juristien asiantuntijasuosituksiin, että hallituksen tilaamaa selvitysraporttia ei julkisteta tässä vaiheessa, vaan se annetaan omistajien tilaaman erityistilintarkastuksen käyttöön salassapitovelvoittein.

Hallituksen seuraava kokous on 26.4.2017.

Lisätietoja:

Länsimetro Oy toimitusjohtaja Ville Saksi, puh. 040 823 2086

Länsimetron hallituksen puheenjohtaja, Olli Isotalo, puh. 050 593 3359

Median yhteydenotot: Viestintäjohtaja Satu Linkola, puh. 046 877 3392