Turvallisin metrotyömaa -kilpailu

Turvallisuuteen kiinnitetään huomiota jo rakentamisen aikana ja Länsimetro haastaakin urakoitsijat rakentamaan turvallisesti. Työmaaturvallisuuden ja hyvien turvallisuuskäytäntöjen kehittämiseksi olemme julistaneet metrotyömaille Turvallisin metrotyömaa -kilpailun, jolla kannustetaan urakoitsijoita turvalliseen rakentamiseen. Turvallisin metrotyömaa -kilpailu ratkaistaan puolivuosittain tammi-kesäkuun ja heinä-joulukuun toiminnan perusteella.

Kilpailuun osallistuvat automaattisesti kaikki Länsimetro-hankkeen urakat, jotka ovat käynnissä koko kilpailuajan.

Tavoitteena on nolla tapaturmaa

Kilpailussa työmaita kannustetaan ennaltaehkäisevään työhön ja turvallisuuden jatkuvaan parantamiseen. Kilpailukriteerit noudattavat Länsimetro-hankkeen työmaaturvallisuudelle asetettuja tavoitteita. Kilpailussa huomioidaan kuusi eri osa-aluetta; MVR-/TR-mittarit, toimenpiteisiin johtaneet turvallisuushavainnot, läheltä piti-tilanteet, onnettomuustapahtumat huomioiden henkilövahingot, ympäristövahingot sekä omaisuusvahingot.

Kilpailukauden painotus on ennaltaehkäisevässä työssä. Toimenpiteisiin johtaneilla turvallisuushavainnoilla on suuri rooli turvallisin metrotyömaa-kilpailussa, jolloin urakoitsijoita kannustetaan kilpailun myötä kiinnittämään turvallisuuteen huomiota jo ennakolta ja tekemään korjaavia toimenpiteitä onnettomuuksien välttämiseksi. Urakoitsija tekee viikoittain MVR-/TR-mittauskierroksen, jossa havainnoidaan työmaan sen hetkinen tilanne ja turvallisuustaso. Viikkotarkastukset tuovat esille työmaan mahdolliset turvallisuuspuutteet, mutta samalla antaa tunnustusta kunnossa olevista asioista.

Puolivuosittaisen kilpailun voittajatyömaa saa haltuunsa Länsimetro-hankkeen Turvallisin metrotyömaa -kilpailun kiertopalkinnon.

MVR-mittari on havainnointiin perustuva menetelmä maa- ja vesirakennustyömaan turvallisuustason mittaamiseksi. MVR-mittarilla havainnoidaan kunnossa olevat ja parannusta vaativat turvallisuusasiat. TR-mittari on puolestaan talonrakennustyömaan turvallisuuden mittausmenetelmä. Turvallisuusmittari kiinnittää huomiota oikeisiin asioihin ja myönteisen palautteen avulla motivoi kehittämään työtapoja.