Virtakiskoja on hiottu ja tunneleita pesty

Helsingin Sanomat kirjoitti tänään 28.10. ”Tämän takia länsimetro myöhästyy: Kilometrejä väärin asennettua virtakiskoa ja metrotunneli pesemättä.”

Virtakiskoja on hiottu ja tunneleita pesty. Molemmat toimenpiteet liittyvät metroradan toimivuuteen ja turvallisuuteen. Alla tarkennuksia siihen, mitä ratatunnelissa on tehty ja miksi.

Virtakiskojen saumakohtien hiominen

Länsimetron virtakisko on alumiinia, jossa on 6 mm paksuinen kulutuskerros ruostumatonta terästä. Nykyisen metron virtakisko on terästä. Länsimetroon on yhteistyössä HKL:n kanssa päätetty hankkia alumiininen virtakisko, koska se johtaa paremmin sähköä ja on kevyempi käsitellä ja siten helpompi asentaa tunnelissa. Samantyyppinen virtakisko on käytössä mm. Wienin ja Oslon metroissa.

Virtakisko koostuu 15 m pituisista osista, jotka liitetään toisiinsa sidekiskolla ja pulteilla. Liitoskohdissa saa olla korkeintaan 0,2 mm pykälä. Useissa virtakiskoissa länsimetron 28 km tunneliosuudella pykälä oli korkeampi kuin 0,2 mm. Varmuuden vuoksi kaikki liitoskohdat mitattiin ja ne, jossa oli enemmän kuin 0,2 mm pykällystä hiottiin. Tämän jälkeen tehtiin varmistusmittaus.

Pölyjen pesu pois tunnelista

Kuten jutussakin kerrotaan, metrotunnelissa ei saa pitkällä aikavälillä olla kivipölyä. Tästä syystä se onkin sieltä pesty pois. Tunnelissa oleva pöly on kertynyt sinne koko rakentamisen aikana: louhinta, tunnelin rakennekerrokset (salaojakerros, kiilaus) sekä tunneliin tehdyt betoni- ym. rakenteet ja lopulta radan rakentaminen. Rakentamisessa aiheutuu aina pölyä, joka lopuksi siivotaan pois. Erityisesti pöly korostuu maanalaisessa rakentamisessa, jossa toimitaan kallioon louhituissa tiloissa.

Merkittävä osa pölystä on aiheutunut raidesepelistä, joka on karkeaa kalliomursketta. Raidesepelin käsittelyssä aiheutuu pölyä, koska sepelirakeet hioutuvat toisiansa vasten. Pölyä aiheutuu jo silloin kun sepeli levitetään tunneliin. Lisäksi pölyä aiheutuu silloin kun pölkkyjen ja kiskojen asentamisen jälkeen rata ”tuetaan” eli säädetään oikeaan asemaan tukemiskoneella (koneessa olevat hakut nostavat pölkkyjä ja tiivistävät sepeliä pölkkyjen alle). Tästä syystä tunnelit on länsimetron osuudella pesty.

Myös nykyisessä Helsingin metrossa tunnelia pestään säännöllisesti pölyn poistamiseksi. Pölyä aiheutuu metroliikenteen hioessa raidesepeliä. Lisäksi raidesepeliä lisätään ja rataa tuetaan aina tarpeen vaatiessa, mikä aiheuttaa myös pölyä.