Länsimetron pääsuunnittelijat allekirjoittivat sopimukset

Länsimetron rakennussuunnittelutöiden johtamisesta vastaavat viisi pääsuunnittelijaa, työtunneleiden rakennussuunnittelijat sekä palotekniset suunnittelijat allekirjoittivat sopimuksensa Länsimetron kanssa 6.2.2009.

Pääsuunnittelijat on valittu Länsimetron arkkitehtuurin, geotekniikan, kalliotekniikan, rakennetekniikan ja teknisten järjestelmien asiantuntijoiksi. He ohjaavat Länsimetron rakennussuunnittelua, vastaavat suunnittelukriteereistä ja valvovat suunnitelmien laatua ja toteutuskelpoisuutta sekä koordinoivat suunnittelua. Talonrakentamisessa yleisesti käytetty pääsuunnittelijavetoinen malli soveltuu Länsimetron toimitusjohtaja Matti Kokkisen mukaan myös infrapuolelle.

– Kun Länsimetroa suunnitellaan kokonaisuutena, suunnitelmat täsmentyvät töiden edetessä ja vältytään moninkertaiselta suunnittelulta. Toimintamallillamme tähdätään myös entistä laadukkaampaan ja kustannustehokkaampaan lopputulokseen. On myös hyvä huomata, että Länsimetron suunnittelusta ja rakentamisesta suurin osa on itse asiassa talonrakentamista niin tunnelissa kuin asemillakin, hän sanoo.

Sopimuksen mukaan pääsuunnittelijat vastaavat henkilökohtaisesti hankkeen toteutumisesta. Länsimetro tulee viemään merkittävän osan pääsuunnittelijoiden työajasta seuraavien vuosien aikana.

– Länsimetron suunnittelu on käynnistynyt arkkitehti- ja kalliosuunnittelun osalta jo viime vuoden puolella. Jotta rakentaminen pääsisi aikataulun mukaisesti käyntiin tämän vuoden lopulla, rakennussuunnittelun on lähdettävä ripeästi liikkeelle. Tavoitteena on, että ensimmäinen metro kulkisi Matinkylään vuoden 2013 lopulla, Länsimetron hallituksen puheenjohtaja Olavi Louko kertoo.

Seitsemän konsulttisopimusta

Arkkitehtipääsuunnittelusopimus sekä teknisten järjestelmien ja kalliorakenteen pääsuunnittelusopimukset solmittiin Finnmap Infra Oy:n kanssa. Geotekniikan pääsuunnittelusopimuksesta vastaa Insinööritoimisto Geotesti Oy ja rakennetekniikan sopimuksesta Finnmap Consulting Oy.

Perjantaina allekirjoitettiin myös sopimukset paloteknisestä suunnittelusta ja ajotunneleiden suunnittelusta vastaavien rakennussuunnittelijoiden kanssa. Paloteknisen suunnittelun sopimus solmittiin Finnmap Infra Oy:n nimiin ja ajotunneleiden rakennussuunnittelusopimukset Sito Oy-Pöyry Infra Oy-Fundatec Oy -konsulttiryhmän kanssa.

Loput konsulttisopimukset rakennussuunnittelijoiden kanssa allekirjoitetaan lähiviikkoina. Suunnittelijavalinnat perustuvat hankintalain mukaiseen julkiseen tarjouskilpailuun, jonka tuloksena hanketta suunnittelemaan valikoitui viiden pääsuunnittelijan ryhmä sekä yhteensä 17 rakennussuunnittelijan ryhmä. Hankkeen rakennuttajakonsulttina toimii SWECO PM Oy. SWECO PM Oy:n riveissä rakennuttajatehtävissä toimii myös useita kokeneita alikonsultteja ja asiantuntijoita.

Pääsuunnittelijat ohjaavat ja valvovat rakennussuunnittelua

Arkkitehtipääsuunnittelusta (PS-ARK) vastaa arkkitehti SAFA Hannu Mikola, joka työskentelee CJN Arkkitehtitoimisto Oy:n palveluksessa. Hänen varahenkilönään on arkkitehti SAFA Eero Valtiala. Mikola on aiemmin ollut mukana mm. Leppävaaran kaupunkiradan Ilmalan, Huopalahden, Pitäjämäen ja Valimon asemien suunnittelussa. Länsimetron hankesuunnittelussa Mikolan vastuulla oli asemakonseptien kehittäminen sekä Keilaniemen ja Matinkylän asemien luonnossuunnittelu.

– Länsimetro-hankkeessa arkkitehdin vastuulla on pääsuunnittelijoiden yhteistoiminnan koordinointi ja tiedonkulun varmistaminen koko suunnittelijakentässä. Lisäksi huolehdin asetettujen tavoitteiden ja tarkoituksenmukaisen yhtenäisyyden toteutumisesta Länsimetrossa, Mikola kertoo.

Kalliorakenteen (PS-KAT) suunnittelusta vastaa Juha Salmelainen. Hän työskentelee Kalliosuunnittelu Oy Rockplan Ltd:ssä hankejohtajana. Hänelle on kertynyt aiempaa kokemusta mm. Porvarinlahden tietunnelin ja Labbackan rautatietunnelin liikennehankkeista ja Salmisaaren maanalaisen kivihiilivarastokohteesta.

– Vastuullani on kalliorakenteiden suunnitelmien toimivuuden ja kattavuuden varmistaminen. Kalliorakenteitahan Länsimetrossa riittää koko pituudelta, Salmelainen sanoo.

Rakennetekniikan pääsuunnittelijaksi (PS-RAK) valittiin sektorijohtaja Jarno Berghäll Finnmap Consulting Oy:stä. Hänen aiempiin projekteihinsa kuuluvat Olkiluoto 3, Hakamäentien leventäminen, Kerava-Lahti oikorata ja Helsinki-Leppävaara kaupunkirata.

– Länsimetro-hankkeessa ohjaan ja koordinoin rakennesuunnittelua ja valvon suunnitelmien laatua hankkeelle asetettujen tavoitteiden mukaisesti, Berghäll linjaa.

Geotekniikan suunnittelusta (PS-GEO) vastaa aluejohtaja Markku Tuhola Insinööritoimisto Geotesti Oy:stä. Tuholan viimeaikaiset suunnittelutyöt ovat kohdistuneet kauppakeskuksiin ja kaasuputken länsilaajennukseen. Länsimetrossa hän tulee vastaamaan maa- ja pohjarakennussuunnitteluun liittyvistä tehtävistä.

Teknisten järjestelmien pääsuunnittelijaksi (PS-TATE) valittiin tunnelitekniikkaosaston toimialapäällikkö Heikki Myllykoski Airix Talotekniikka Oy:stä. Hän on aiemmin ollut tiiviisti mukana muun muassa Vuosaaren tietunneleiden ja Labbackan rautatietunnelin rakentamisessa. Myllykoski on osallistunut Länsimetron suunnitteluun hankesuunnitelman työohjelman laatimisesta lähtien.

Lisätietoa:
Länsimetron toimitusjohtaja Matti Kokkinen, puh. 050 347 1558
matti.kokkinen@lansimetro.fi
Länsimetro vuosilukuina

2002 tarve- ja toteuttamiskelpoisuusselvitys
2005 ympäristövaikutusten arviointi
2006 liikennejärjestelmäpäätös Espoon valtuustossa
2007-2008 Länsimetron hankesuunnitelma
2008 rakennussuunnittelu käynnistyi
2009 metron edellyttämien maanalaisten asemakaavojen hyväksyminen Espoossa ja Helsingissä
2009 työtunneleiden rakentaminen alkaa loppuvuodesta
2010 tunnelilouhinta pyritään aloittamaan alkuvuodesta
2013 Länsimetro valmis aikaisintaan

Länsimetro Oy

Länsimetro Oy on Ruoholahti-Matinkylän metrolinjan tekninen toteuttaja, joka rakennuttaa, omistaa, ylläpitää, huoltaa ja kehittää Ruoholahdesta Matinkylään ulottuvan metrolinjan liikennettä palvelevia raiteita, tunneleita, asemarakennuksia, pysäköintitiloja ja muita sen toimintaa palvelevia rakennelmia ja laitteita. Länsimetron rakentaminen on Espoon ja Helsingin kaupunkien yhteishanke. Länsimetron toimipiste sijaitsee Tapiolassa. www.lansimetro.fi