Länsimetron rakennussuunnittelijat töihin

Länsimetro allekirjoitti tänään 14 konsulttisopimusta metron rakennussuunnittelutöiden toteuttamisesta. Kaikkiaan sopimukset koskevat noin 200 henkilötyövuotta. Koko hankkeen aikana Länsimetro tulee työllistämään noin 400 suunnittelijaa, arvioi Länsimetron toimitusjohtaja Matti Kokkinen.

Sopimusneuvottelut kaikkien rakennussuunnittelutöiden osalta saatiin päätökseen suunnitellusti. Sopimusten solmiminen mahdollistaa sen, että suunnittelutyö pääsee täyteen vauhtiin heti maaliskuussa. Töitä suunnittelijoille on luvassa vähintään neljäksi vuodeksi.

– Kaikille suunnittelijoille riittää töitä heti alusta alkaen, mutta töiden painopiste vaihtelee alasta riippuen. Kiireisimpinä töihin ryhtyvät kallio-, rakenne- ja geotekniset suunnittelijat. Talo- ja ratatekniikan suunnittelijoiden sekä arkkitehtien työtahti on hankkeen alkupuolella vähäisempi. Heidän asiantuntemustaan tarvitaan alussa lähinnä asemien tilatarpeiden selvittämisessä, Kokkinen kertoo.

Rakennussuunnittelusta 14 sopimusta
Suunnittelijavalinnat perustuvat hankintalain mukaiseen julkiseen tarjouskilpailuun. Viisi sopimusta koskee arkkitehtisuunnittelua, kaksi kallioteknistä suunnittelua, yksi geoteknistä suunnittelua, yksi ratateknistä suunnittelua, yksi rakennetekniikan suunnittelua ja neljä taloteknistä suunnittelua.

Arkkitehtisuunnittelusopimukset tehtiin Arkkitehtitoimisto Innovarch Oy:n (tunneli), Arkkitehtitoimisto HKP Oy:n (Matinkylän ja Jousenpuiston asemat sekä Niittykummun asemavaraus), Arkkitehtityöhuone Artto Palo Rossi Tikka Oy:n (Tapiolan asema), Konsulttiyhteenliittymä Arkkitehtitoimisto ALA Oy & Arkkitehtitoimisto Esa Piironen Oy:n (Otaniemen ja Keilaniemen asemat) sekä Arkkitehtitoimisto Pekka Helin Oy:n kanssa (Koivusaaren ja Lauttasaaren asemat).

Konsulttiyhteenliittymä FKW vastaa geotekniikan ja ratatekniikan sekä kalliotekniikan suunnittelusta välillä Ruoholahti-Keilaniemi. Konsulttiyhteenliittymä Sito-Pöyry-Fundatec vastaa puolestaan kalliotekniikan suunnittelusta Keilaniemestä Matinkylään. Insinööritoimisto A-Insinöörit Oy solmi sopimuksen rakennetekniikan suunnittelusta. Talotekniikan suunnittelusopimukset solmittiin Pöyry Building Services Oy:n (tunnelin ja kuilujen LVI ja sähkö ja automaatio), Insinööritoimisto Olof Granlund Oy:n (asemien LVI) ja Konsulttiryhmä Nissinen-Niemistön kanssa (asemien sähkö ja automaatio).

Rakennussuunnittelijat toteuttavat Länsimetron suunnittelua viiden pääsuunnittelijan johdolla. Pääsuunnittelijat allekirjoittivat omat konsulttisopimuksensa Länsimetron kanssa 6.2.2009. Hankkeen rakennuttajakonsulttina toimii SWECO PM Oy.

 

Lisätietoa

Länsimetron toimitusjohtaja Matti Kokkinen, puh. 050 347 1558
matti.kokkinen@lansimetro.fi

 

Länsimetro Oy

Länsimetro Oy on Ruoholahti-Matinkylän metrolinjan tekninen toteuttaja, joka rakennuttaa, omistaa, ylläpitää, huoltaa ja kehittää Ruoholahdesta Matinkylään ulottuvan metrolinjan liikennettä palvelevia raiteita, tunneleita, asemarakennuksia, pysäköintitiloja ja muita sen toimintaa palvelevia rakennelmia ja laitteita. Länsimetron rakentaminen on Espoon ja Helsingin kaupunkien yhteishanke. Länsimetron toimipiste sijaitsee Tapiolassa.