Beredskap att börja testköra västmetron i januari 2017

 

Beredskap att börja testköra västmetron i januari 2017 – busslinjenätet i Esbo förblir nästan oförändrat 15.8

Tidtabellen för västmetron har nu uppdaterats. Byggandet och systemtestandet på stationerna blir klart i oktober. Efter det kan helhetstesterna om bland annat säkerheten börja. Enligt dagens bedömning kan testtrafiken med passagerare startas senast i januari 2017. Tidtabellen klarnar i oktober efter testkörningar.

”Västmetroprojektet är en stor helhet. Varje system ska fungera för att metrotrafiken är säker och trygg. Vi vill vara säkra på att vi har tillräckligt med tid för alla tester”, säger Matti Kokkinen, Västmetrobolagets vd.

Efter testerna ska Esbo och Helsingfors räddningsverk godkänna säkerhetssystemen. Efter det kan städarnas byggnadstillsynscentral godkänna ibruktagandet av stationerna och bantunnlarna. HST beslutar för sin del om när det är säkert att starta metrotrafiken.

HRT beslutar om när testtrafiken med passagerare kan börja. Först efter det kan HRT besluta när den egentliga metrotrafiken och anslutningstrafiken kan tas i bruk.

Västmetron är Finlands största infrastrukturprojekt. Projektet har sysselsatt sammanlagt 15 800 byggare. Det betyder ungefär 4 500 årsverken.

Bussarna i Esbo kör enligt det nuvarande linjenätet – Drumsö får nytt linjenät
Från och med den 15 augusti 2016 är bussrutterna i Esbo, Grankulla och Kyrkslätt nästan helt desamma som nu. Drumsö får ett nytt linjenät men de direkta bussförbindelserna in till centrum och Kampen kommer att bevaras. Linjenätet blev klart under förhandlingarna som HRT har haft med bussföretagen efter att ha fått veta att västmetron blir försenad.

Bussarna kommer att köra enligt det nu planerade linjenätet åtminstone fram till slutet av 2016. Bussrutterna kommer att gälla även efter det ifall västmetron inte kan tas i bruk då.

”För oss var det viktigaste att hitta en lösning som betjänar våra kunder på bästa möjliga sätt. Största delen av rutterna kommer att vara desamma som nu och vi har en hög servicenivå även efter den 15 augusti. Vi är väldigt tacksamma för trafikföretagen över samarbetet”, säger HRT:s verkställande direktör Suvi Rihtniemi.

Den största förändringen sker på Drumsö där det kommande busslinjenätet är en kombination av det gamla och nya linjenätet. Från Drumsö kommer det att finnas direkta och täta förbindelser till Kampen.

Linjenätet på Lövö och Granö bevaras med skillnaden att linje 506 kör endast mellan Vik och Mejlans fr.o.m. 15.8.

Nya linjenummer i Norra Esbo
Linjenumren ändras inte i södra Esbo. Däremot får busslinjerna i Norra Esbo nya linjenummer redan den 15 augusti enligt den ursprungliga planen. Nya hållplatsskyltar kommer att bytas ut under sommaren så att informationen är uppdaterad när de nya linjenumren börjar gälla.

Dessutom blir Esbos servicelinjer närbusslinjer den 15 augusti.

Nya tidtabellerna i Reseplaneraren under juli månad
Tidtabellerna och rutterna för de linjer som startar den 15 augusti kommer att vara tillgängliga i Reseplaneraren i mitten av juli.

Busslinjenätet i ett nötskal
Från och med 15.8 är busslinjerna i Esbo desamma som nu med undantag av följande linjer:

I Norra Esbo får busslinjerna nya linjenummer
Rutten för linjerna 206, 212 och 213 förlängs i Helsingfors från Mejlans till Kampen
En ny busslinje 224 (Alberga-Grankulla-Esbo centrum-Domsby) startar. Den ersätter busslinje 51 som läggs ner.
Linje 506 börjar trafikera sträckan Vik-Mejlans. Busslinje 501 läggs ner.
Servicelinjerna i Esbo blir närbussar och de får nya linjenummer
Ändringarna på Drumsö 15.8:

T-linjerna och linje 21V bevaras. Dessutom blir det två nya linjer 20X (Kampen-Enåsen) och 21BX (Kampen-Hallonnäs). Dessa linjer säkerställer den täta turintervallen från och till Drumsö.
Linjerna 65A och 66A blir linjerna 65 och 66 och de kör inte längre till Drumsö. Linje 20 ersätts med linje 20X.
I nattrafiken kör linje 20N till Drumsö så som nu.
Busslinje 501 läggs ner.

Kartor mm. på HRT:s webb