Urheilupuiston asemakaivannossa alkaa avolouhinta

Lemminkäinen Infra Oy aloittaa avolouhinnan Urheilupuiston asemakaivannossa viikolla 22.

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen päätöksen mukaan avolouhintaan liittyviä räjäytyksiä saa tehdä arkipäivisin ja arkilauantaisin klo 7.00 – 22.00. Avolouhinnan yhteydessä räjäytyksistä ilmoitetaan äänimerkillä.

Poraus- ja rusnaustöitä, kiven rikotusta iskuvasaralla ja muita melua ja tärinää aiheuttavia töitä tehdään arkisin klo 7.00 – 18.00. Edellä mainittuja töitä voidaan tehdä ympäristöluvan salliessa myös arkisin ja arkilauantaisin klo 18.00 – 22.00. Lauantai- ja iltatyöt nopeuttavat töiden etenemistä.

Muita valmistelevia töitä asemakaivannossa tehdään 24/7.

Koulujen päättäjäispäivänä 1.6. ei tehdä meluavia töitä.

Louhinta- ja lujitustyöt asemakaivannossa kestävät vuoden 2013 loppuun.

Lisätietoja

24-h päivystävä puhelin, tunnelilouhinta-asiat, Markku Okkonen, puh. 0400 946 410
Länsimetron palautepuhelin, ma-pe klo 9-15, puh. 050 377 3700