Tilapäisiä pysäköintimuutoksia Lauttasaaressa

Länsimetron rakennustyöt Lauttasaaressa etenevät – väliaikaisia parkkiratkaisuja Tallbergin puistotielle ja Lahnalahden puistoon.

Lauttasaaren aseman sisäänkäyntien rakentaminen on alkamassa. Aseman työmaiden takia yleisiä pysäköintipaikkoja poistuu tilapäisesti käytöstä Otavantien, Kauppaneuvoksentien ja Gyldenintien varrelta. Lisäksi joidenkin asuinkiinteistöjen pihoilta poistuu väliaikaisesti eräitä pysäköintipaikkoja.

Asuinkiinteistöiltä poistuvia paikkoja korvaamaan rakennetaan väliaikainen pysäköintialue Lahnalahden puistoon urheilukentän itäpäätyyn. Alueelle tulee 40 autopaikkaa, joiden käyttö on luvanvaraista. Pysäköintiluvat luovutetaan niille asuinkiinteistöille, joiden pihoilta poistuu paikkoja. Alue tulee kunnallisen pysäköinninvalvonnan piiriin. Tämä väliaikainen puiston pysäköintialue ei ole yleistä pysäköintiä varten.
Yleisten pysäköintipaikkojen vähenemistä korvataan niin, että osalla Tallbergin puistotien pohjoisreunaa sallitaan tilapäisesti kadunvarsipysäköinti. Tällä järjestelyllä saadaan lisää noin 25 yleistä pysäköintipaikkaa. Näiden paikkojen rinnalle rakennetaan uusi tilapäinen jalankulkuväylä.

Tilapäiset pysäköintipaikat pyritään saamaan käyttöön lokakuun alussa.

Lisätietoja

Länsimetro Oy toimitusjohtaja Matti Kokkinen, puh. 050 347 1558