Tillfälliga parkeringslösningar på Drumsö

Västmetrons byggarbeten på Drumsö framskrider – tillfälliga parkeringslösningar längs Tallbergsallén och i Braxviksparken.

Bygget av ingångarna till Drumsö metrostation inleds. Till följd av stationens byggarbetsplats tas allmänna parkeringsplatser tillfälligt ur bruk längs Karlavägen, Kommerserådsvägen och Gyldensvägen. Likaså är vissa parkeringsplatser tillfälligt ur bruk på gårdarna till en del bostadsfastigheter.

Ett tillfälligt parkeringsområde anläggs på den östra delen av idrottsplanen i Braxviksparken för att ersätta de parkeringsplatser som försvinner från bostadsfastigheterna. Området omfattar 40 parkeringsplatser som förutsätter parkeringstillstånd. De bostadsfastigheter som mister parkeringsplatser på gården kommer att få parkeringstillstånden. Den kommunala parkeringsövervakningen har hand om området. Detta tillfälliga parkeringsområde i parken är inte en allmän parkeringsplats.

Längs en del av Tallbergsalléns norra sida kommer parkering längs trottoaren tillfälligt att vara tillåten för att kompensera att antalet allmänna parkeringsplatser minskar. Detta arrangemang tillför cirka 25 allmänna parkeringsplatser. Invid dessa parkeringsplatser anläggs en ny tillfällig led för fotgängare.

Avsikten är att de tillfälliga parkeringsplatserna ska tas i bruk i början av oktober.

Närmare upplysningar

Länsimetro Oy:s verkställande direktör Matti Kokkinen, tfn 050 347 1558