Länsimetron rakentamisessa hyödynnetään Kuivaketju10-menetelmää – kosteudenhallintaa koko rakentamisen elinkaaren ajan

Länsimetro soveltaa Matinkylä-Kivenlahti-vaiheen rakentamisessa Kuivaketju10-menetelmää. Kyseessä on keväällä 2017 käyttöön otettu rakennusprosessin kosteudenhallinnan toimintamalli, jolla vähennetään kosteusvaurioiden riskiä rakennuksen koko elinkaaren ajan.

”Alun perin järjestelmä kehitettiin talonrakennukseen, mutta nyt räätälöimme sitä länsimetron tarpeisiin. Metron rakentamisessa on omat erityispiirteensä taloihin verrattuna; tämä on pitkäkestoinen hanke, jossa toistuvat monta kertaa samat työvaiheet. Eri asemien rakentaminen muistuttaa toisiaan, samoin kuilujen”, sanoo suunnittelupäällikkö Hans Wilkman Rambollilta.

Taloissa olosuhteet ovat lähtökohtaisesti rakennuksen käyttöönoton jälkeen lämpimät ja kuivat, kun taas varsinkin ratalinjalla olosuhteet ovat hyvinkin kosteat.

”On kiinnitettävä erityistä huomiota herkkien taloteknisten laitteiden suojaamiseen sekä ilmanvaihdon ja lämmön hallintaan. Asemilla on todella kovat vaatimukset kosteudenhallinnalle, koska siellä on vielä enemmän teknisiä laitteita kuin radalla. Asema on kylmä, eristämätön tila, jossa olosuhteet vaihtelevat siirryttäessä maanpäällisistä tiloista maan alle”, johtava asiantuntija Leif Wirtanen Rambollilta sanoo.

Kosteutta hallitaan suojaamalla koneita ja laitteita mm. suojapeitteiden avulla, mutta kaikista tärkeintä on huolehtia hyvästä ilmanvaihdosta. Käytössä olevassa metrossa liikkuva juna saa ilman vaihtumaan luonnollisesti, mutta rakenteilla olevassa metrotunnelissa tuuletuksesta täytyy huolehtia esimerkiksi puhaltimien avulla. Kosteutta mitataan jatkuvasti.

Länsimetro-hanke on pioneeri Kuivaketju10-menetelmän hyödyntäjänä sikäli, että aiemmin menetelmää ei ole käytetty talotekniikkaa ja infraa tässä laajuudessa yhdistävässä hankkeessa.

”Espoon kaupungin rakennusvalvonta edellyttää länsimetrolta kosteudenhallinnan varmistamista, ja Kuivaketju10:n käyttäminen on yksi hyvä vaihtoehto tähän. Koko menetelmän kehitys on yhä käynnissä, mutta olemme saaneet jo paljon hyviä kokemuksia Kuivaketju10:n käyttämisestä. Kuivaketju10 muistuttaa periaatteeltaan kylmäketjua elintarvikealalla; varmistetaan jokaisessa vaiheessa hankinnoista käyttöön saakka, että kosteus pysyy kurissa”, Wirtanen sanoo.

Lisää tietoa Kuivaketju10-menetelmästä

Rakentamisen aikaisia telineitä ja suojauksia Koivusaaren asemalla.