Länsimetro Oy hallitus, päätöskooste 16.2.2017: Kakkosvaiheen hankintastrategian esittely

Länsimetro Oy:n hallitukselle esiteltiin 16.2. kokouksessa länsimetron kakkosvaiheen Matinkylä-Kivenlahti hankintastrategia. Hankintastrategian laatimisen pohjana käytetään ykkösvaiheelta saatuja kokemuksia. Hankintastrategiassa pyritään varmistamaan mm. riittävä kilpailu ja selkeät urakkarajaukset. Lisäksi hankintastrategiassa tullaan korostamaan vuoropuhelua hankintavaiheessa toimijoiden kesken ja yhteistyötä urakan toteutusvaiheessa urakoitsijan kanssa. Länsimetron hankinnat ilmoitetaan julkisten hankintojen järjestelmä HILMAssa.

Hallitukselle esiteltiin hallituksen tilaama selvitysraportti. Hallitus jatkaa asian käsittelyä seuraavassa kokouksessaan maaliskuussa.

Lisäksi hallitus hyväksyi Länsimetro Oy:n tilinpäätöksen sekä ehdotuksen länsimetroa rakentavan organisaation muutosta yhteisiin toimitiloihin Matinkylään kevään aikana.

Hallitus hyväksyi myös linjauksen hallituksen kokouksen jälkeen laadittavasta päätöskoosteesta. Espoon kaupungin konserniohje linjaa, että merkittävimmät kaupungin tytäryhteisöt laativat hallituksen kokouksista julkisen päätöskoosteen.

Seuraava kokous on 1.3.2017.

Lisätietoja:

Länsimetro Oy toimitusjohtaja Ville Saksi, puh. 040 823 2086

Länsimetron hallituksen puheenjohtaja, Olli Isotalo, puh. 050 593 3359

Median yhteydenotot: Viestintäjohtaja Satu Linkola, puh. 046 877 3392