Länsimetro Oy ja A-Insinöörit tekivät sovintosopimuksen

Länsimetro Oy ja A-Insinöörit Suunnittelu Oy ovat sopineet kiistan länsimetron suunnittelun kustannuksista. A-Insinöörit on perunut kanteensa ja osapuolet ovat allekirjoittaneet sovintosopimuksen. A-Insinöörit Suunnittelu Oy on toiminut länsimetron ykkösvaiheen rakennesuunnittelijana. Sopimuksen taustalla on molempien osapuolien halu päästä sovintoon ja jatkaa yhteistyötä ilman pitkäaikaisia ja kalliita oikeudenkäyntejä.

– Oikeuskäsittelyt ovat pitkiä, aikaavieviä ja kalliita.  On molempien osapuolien edun mukaista ja myös itse hankkeen kannalta ehdottomasti parasta keskittyä yhteiseen tekemiseen ja ratkaisuhakuisuuteen, korostaa Länsimetro Oy:n toimitusjohtaja Ville Saksi.

Sovintosopimuksella ei ole vaikutuksia kummankaan yhtiön tulokseen.

–  Rakentaminen on yhteistyötä. Olemme yhdessä päässeet sopimukseen ja voimme nyt keskittyä arvoa tuottavaan tekemiseen, toteaa A-Insinöörien toimitusjohtaja Jyrki Keinänen.

Lisätietoja:

Länsimetro Oy toimitusjohtaja Ville Saksi, puh. 040 823 2086

A-Insinöörit toimitusjohtaja Jyrki Keinänen, puh. 040 662 5662