Beslutssammanfattning 16.2: Upphandlingsstrategin för andra skedet presenterades

På mötet den 16 februari presenterades för Länsimetro Oy:s styrelse upphandlingsstrategin för andra skedet av västmetron, dvs. sträckan Mattby-Stensvik. Erfarenheterna från det första skedet används som plattform när denna upphandlingsstrategi görs upp. I upphandlingsstrategin försöker man säkerställa bl.a. en tillräcklig konkurrens och tydliga entreprenadsbegränsningar. Dessutom kommer man i strategin att betona dialogen mellan aktörerna i upphandlingsskedet och samarbetet med entreprenören i entreprenadens verkställighetsskede. Upphandlingar för västmetron anmäls i HILMA, systemet för offentliga upphandlingar.

Den utredningsrapport som styrelsen hade beställt presenterades för styrelsen. Styrelsen fortsätter behandlingen av ärendet på sitt nästa möte i mars.

Dessutom godkände styrelsen Länsimetro Oy:s bokslut samt förslaget att den organisation bygger västmetron flyttar till gemensamma lokaliteter i Mattby under våren.

Styrelsen godkände även strategin för beslutssammanfattning som styrelsen ska göra upp efter mötet. I Esbo stads koncerndirektiv föreskrivs att stadens viktigaste dottersamfund ska göra upp en offentlig beslutssammanfattning över sina styrelsemöten.

Nästa möte hålls den 1 mars 2017.

Ytterligare information:

Länsimetro Oy, verkställande direktör Ville Saksi, tfn 040 823 2086

Styrelseordförande för Länsimetro Oy, Olli Isotalo, tfn 050 593 3359

Mediekontakter: Kommunikationsdirektör Satu Linkola, tfn 046 877 3392