Länsimetro mukana Työterveyslaitoksen työturvallisuuden tasoluokituksessa

Länsimetro on sijoittunut Nolla tapaturmaa -foorumin työturvallisuuden tasoluokituksessa kategoriaan III. Kyseessä on Työterveyslaitoksen organisoima mittaus, jossa tasoluokituksia jaettiin yhteensä 92 työpaikalle ympäri Suomen. Tasoluokituksia jaetaan jäsentyöpaikoille tai yksiköille, joissa on panostettu työturvallisuuden jatkuvaan parantamiseen. Länsimetro on ollut mukana luokituksessa lokakuusta 2018 saakka.

”Todella hyvällä tasolla olemme kansallisesti. Tapaturmataajuutemme on 11,7 miljoonaa työtuntia kohden, kun se muissa jäsentyöpaikoissa on keskimäärin 19,5. Tietysti aina on parantamisen varaa. Vaikka rakentamisen volyymit ovat megahankkeessa valtavat, turvallisuus on aina tärkeintä ”, sanoo Länsimetro-projektin turvallisuus- ja riskienhallintapäällikkö Susanna Laukkanen.

Länsimetron tavoitteena rakennuttajana on hypätä seuraavana vuonna turvallisuustasoissa yksi pykälä eteenpäin kategoriaan II. Töitä turvallisuuden eteen tehdään koko ajan – projektissa on mm. luotu järjestelmä sähköisten turvallisuushavaintojen tekemiseen. Ideana on, että työntekijät havainnoivat työmailla mahdollisia vaaranpaikkoja, ja riskit estetään jo etukäteen. Projektissa mitataan jatkuvasti läheltä piti- ja onnettomuuslukemia sekä valvotaan työmaaturvallisuutta. Ohjaamiseen, opastamiseen ja neuvontaan panostetaan koko ajan.

”Tärkeää on vaikuttaa ennen kaikkea turvallisuusasenteeseen. Kaikki tapaturmat on mahdollista estää”, sanoo Laukkanen.

Nolla tapaturmaa -foorumi: Uudet keinot turvallisuustyössä tuottavat tulosta