Länsimetro Oy ingår i Arbetshälsoinstitutets nivåklassificering i arbetssäkerhet

Länsimetro Oy har kvalificerat sig för kategori III i forumet Noll olycksfalls nivåklassificering i arbetssäkerhet. Det handlar om en mätning som Arbetshälsoinstitutet ordnar, där totalt 92 arbetsplatser runtom i Finland erhöll nivåklassificeringar. Nivåklassificeringar beviljas till medlemsarbetsplatser eller enheter där man har satsar på fortlöpande förbättring av arbetssäkerheten.

”Vi ligger på en mycket bra nivå nationellt sett. Vår olycksfrekvens är 11,7 medan snittet på andra medlemsarbetsplatser är 19,7. Ändå finns det så klart alltid utrymme för förbättring. Även om byggvolymerna är enorma i ett megaprojekt är säkerheten alltid viktigast”, säger Susanna Laukkanen, säkerhets- och riskhanteringschef för västmetroprojektet.

Länsimetro Oy:s målsättning som byggentreprenör är att komma ett steg längre i säkerhetsfrågor nästa år och nå kategori II. Jobbet med säkerhetsfrågor pågår oavbrutet – i projektet har man bl.a. skapat ett system för att göra säkerhetsobservationer elektroniskt. Tanken är att de anställda märker eventuella faror på byggena så att riskerna kan åtgärdas på förhand. Inom projektet mäter man kontinuerligt antalet tillbud och olyckor och övervakar säkerheten på bygget. Man satsar hela tiden på styrning, vägledning och rådgivning.

”Framför allt är det viktigt att påverka attityden till säkerhet. Alla olycksfall kan förhindras”, säger Laukkanen.