Kuilun rakennustekniset työt alkavat Nelikkotien työmaalla

Länsimetron metrotunneliin liittyvän kuilun rakennustyöt jatkuvat Nelikkotiellä. Työt jatkuvat kuilun elementtiasennuksilla ja kuilurakennuksen rakennusteknisillä töillä. Kuilun elementtiasennukset aloitetaan kesäkuussa ja kuilurakennuksen rakennustyöt alkavat lokakuussa. Kuilurakennuksen pihatyöt tehdään keväällä 2015.

Kuilun elementit toimitetaan työmaalle elementtirekoissa ja elementtien asennuksessa käytetään nosturia. Työmaa-alue on aidattu.

Kuilutyömaan työajat ovat
Elementtiasennus ja rakennustekniset työt
klo 7-22 (ma-pe)

Metrotunnelissa on noin 600 metrin välein maan pinnalle ulottuva poistumistie-, savunpoisto-, paineentasaus- ja ilmanvaihtokuilu. Kuilun keskellä sijaitsee palo-osastoitu poistumistieporras. Pystykuiluja on yhteensä 15. Pystykuilut on sijoitettu maan päällä yleisille katu- tai puistoalueille. Kuilurakennukset suunnitellaan sopimaan sijoituspaikkaansa muodoltaan, rakenteeltaan ja julkisivumateriaaliltaan. Kuilutyömaat aidataan ja suojataan huolellisesti rakennusvaiheessa.

Jokainen kuilurakennus tulee olemaan sekä muodoltaan, rakenteeltaan että julkisivumateriaaliltaan sijoituspaikkansa asettamien olosuhteiden ja ympäristövaatimusten mukaisesti suunniteltu ja ne sovitetaan mahdollisimman hyvin ympäröivään maastoon.

Lisätietoja

Elementtiasennus ja maanpäällisen rakennuksen rakennustyöt:

YIT / Mikko Iso-Markku 040 869 1034

YIT RU11 päivystysnumero 050 3900 766

Länsimetron valvoja Petri Salmi Sweco PM 040 707 8191

Länsimetron palautepuhelin, ma-pe klo 9-15, puh. 050 377 3700