Länsimetron pelastusharjoitus Espoossa Otaniemessä torstaina 8.5.

Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos järjestää pelastusharjoituksen Länsimetron rakennustyömaalla Otaniemessä työmaatukikohdan osoitteessa Tekniikantie 10 torstaina 8.5. klo 13 – 16. Kuvitteellisessa onnettomuustilanteessa työkone syttyy palamaan ja työntekijä saa sairaskohtauksen. Pelastuslaitos harjoittelee henkilöpelastusta ja tulipalon sammuttamista tunnelissa rakentamisen aikaisissa olosuhteissa. Samalla harjoitellaan pelastuslaitoksen, Länsimetron ja urakoitsijan keskinäistä yhteistoimintaa.

Harjoitus on kahdeskymmeneskolmas Länsimetron työmaalla järjestettävä pelastusharjoitus. Harjoituksen osapuolia ovat Aalto-yliopiston aseman rakennusurakoitsija YIT Rakennus Oy, Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos ja Länsimetro. Harjoitus kestää kokonaisuudessaan noin kolme tuntia.

Harjoitus ei vaikuta alueen liikenteeseen. Liikennettä ohjataan paikanpäällä.
Yleisöä pyydetään välttämään turhaa liikkumista harjoituspaikan läheisyydessä.

Lisätietoa harjoituksesta

Palomestari Clas Tallberg, Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos,
puh. (09) 8168 4294
Viestintäpäällikkö Satu Linkola, Länsimetro Oy, puh. 046 877 3392