Länsimetro Oy hallitus, päätöskooste 29.3.2018

Länsimetron hallitus kokoontui 29.3.

Hallitus käsitteli Länsimetro Oy:n tilinpäätöksen 2017.

Hallitukselle esiteltiin kakkosvaiheen Matinkylä-Kivenlahti tilannekatsaus ja tilannekuvan rakentamisen malli. Louhinnat, suunnittelu, rakennuslupien haku ja hankinnat etenevät aikataulussa ja tarkennetun kustannusarvion mukaisesti.

Hallitus käsitteli ratalinjan rakennusurakan kilpailutuksen. EU-hankintailmoitus on julkaistu julkisten hankintojen HILMA-ilmoituskanavassa 15.12.2017. Hankintamenettelynä on neuvottelumenettely. Hallitus päätti urakan toteuttajasta. Valitusta urakoitsijasta tiedotetaan urakkasopimuksen allekirjoituksen yhteydessä.

Hallitukselle esiteltiin länsimetron ykkösvaiheen Ruoholahti-Matinkylä ylläpidon ja huollon tilannekatsaus. Länsimetro Oy luovutti asemat ja radan HKL:lle liikenteen aloittamista varten 3.10.2017. Kahdeksan asemaa ja rata teknisine järjestelmineen jäivät Länsimetro Oy:n omistukseen. HKL raportoi Länsimetro Oy:lle radan ja asemien käytöstä ja siihen liittyvistä huolto- ja ylläpitotehtävistä sovitulla tavalla.

Seuraava kokous 26.4.

Lisätietoja:

Länsimetro Oy toimitusjohtaja Ville Saksi, puh. 040 823 2086

Länsimetron hallituksen puheenjohtaja, Olli Isotalo, puh. 050 593 3359

Median yhteydenotot: Viestintäjohtaja Satu Linkola, puh. 046 877 3392