Länsimetro Oy styrelsen, beslutsresumé 29.3.2018

Västmetrons styrelse sammanträdde den 29 mars.

Styrelsen behandlade bokslutet 2017 för Länsimetro Oy.

För styrelsen presenterades hur projektets andra fas av sträckan Mattby-Stensvik framskrider och en modell av situationsbild av byggandet. Brytning, planering, sökning av bygglov och upphandling framskrider enligt tidtabellen och den preciserade kostnadskalkylen.

Styrelsen behandlade en konkurrensutsättning av byggentreprenaden för bansträckan. EU-upphandlingsanmälan har 15.12.2017 publicerats i annonseringskanalen för offentlig upphandling, dvs. HILMA. Upphandlingsförfarandet är ett förhandlingsförfarande. Styrelsen beslutade också om vem som genomför entreprenaden. Då entreprenadavtalet undertecknas, meddelas om vem som valts till entreprenör.

För styrelsen presenterades en lägesöversikt om drift och underhåll för västmetrons första fas för sträckan Gräsviken-Mattby. Länsimetro Oy överlät stationer och spår till HST 3.10.2017 för inledande av trafik. Åtta stationer och spåret inklusive tekniska system förblev i Länsimetro Oy:s ägo. HST rapporterar enligt avtal till Länsimetro Oy om användningen av bana och stationer samt om service- och underhållsarbeten på dessa.

Nästa möte hålls den 26 april.

Mer information:

Länsimetro Oy, verkställande direktör Ville Saksi, tfn 050 3471558 040 823 2086

Styrelseordförande för Länsimetro Oy, Olli Isotalo, tfn 050 593 3359

Mediekontakter: Kommunikationsdirektör Satu Linkola, tfn 046 877 3392