Länsimetro Oy styrelsen, beslutssammanfattning 10.10.2017

Styrelsen behandlade innehållet i samarbetsavtalet mellan Länsimetro Oy och HST. Länsimetro Oy har överlåtit spår och stationer inklusive tekniska system till HST:s förfogande, inklusive ansvar och underhåll, genom ett avtal om överlåtelse som undertecknades den 3 oktober. Ägandet förblir hos Länsimetro Oy och innehavet enligt bolagsordningen hos bolagets aktieägare. I och med avtalet har HST samma uppgifter i fråga om västmetrons spår, stationer och system som i fråga om stammetron. HST svarar för ansvar och säkerhetsstyrningssystem enligt lagen om spårbunden stadstrafik.

För styrelsen presenterades Västmetrons lägesöversikt gällande helhetssäkerhet och riskhantering på avsnittet Mattby-Stensvik.

Nästa möte hålls den 31 oktober.

Mer information:

Länsimetro Oy, verkställande direktör Ville Saksi, tfn 040 823 2086

Styrelseordförande för Länsimetro Oy, Olli Isotalo, tfn 050 593 3359

Mediekontakter: Kommunikationsdirektör Satu Linkola, tfn 046 877 3392