Kooste Länsimetron hallituksen kokouksesta 18.2.2021

Projektijohtaja esitteli Matinkylä-Kivenlahti-osuuden rakentamisen ja kustannusseurannan tilannekatsauksen tilannehuoneen seurantanäkymän kautta. Rakentaminen etenee hankesuunnitelman riskiarvioidun aikataulun ja kustannusarvion mukaisesti.

Toimitusjohtaja esitteli metron kapasiteetin ja luotettavuuden kehittämisen yleissuunnitelman, joka valmistui joulukuussa 2020. Yleissuunnitelmassa esitellään keinoja, joilla matkustajakapasiteettia on mahdollista lisätä. Yleissuunnitelman ovat laatineet HKL, HSL, Länsimetro Oy ja Espoon kaupunki. Yleissuunnitelmassa linjataan, miten metron kapasiteettia voidaan kehittää eri skenaarioissa ja luotettavuutta parantaa. Keskeinen metron matkustajakapasiteettia parantava keino on vuorovälin tihentäminen.

Lisätietoja Helsingin kaupungin verkkosivuilla: Metron matkustajamäärät kasvavat – kuljetuskapasiteettia parannetaan | Helsingin kaupunki

Yleissuunnitelma: metron_kapasiteetin_yleissuunnitelma.pdf (hel.fi)

Toimitusjohtaja esitteli Länsimetron ja HKL:n välisen yhteistyösopimuksen uusimisen tilannetta. Länsimetron ja HKL:n välinen 27.11.2019 päivitetty yhteistyösopimus on voimassa siihen asti, kun Matinkylä-Kivenlahti osuus otetaan käyttöön. Sopimuksen jatkoneuvottelut on aloitettu, sopimusryhmä kokoontuu säännöllisesti. Tavoitteena on, että sopimus on valmis vuoden 2021 aikana. Sopimuksen mukaisesti HKL raportoi Länsimetro Oy:lle Ruoholahti-Matinkylä-osuuden radan ja asemien käytöstä ja siihen liittyvistä huolto- ja ylläpitotehtävistä.

Toimitusjohtaja esitteli koronatilanteen työmailla. Uusien koronatartuntojen ilmaantuminen Matinkylä-Kivenlahti-osuuden työmailla on rauhoittunut ja kaikki työmaat ovat tällä hetkellä auki.

Länsimetro Oy:n talousjohtaja esitteli Matinkylä-Kivenlahti-osuuden kustannusseurannan ja Länsimetro Oy:n tilinpäätöksen aikataulun. Kaupunkien konsernijaostoissa tilinpäätös olisi tarkoitus käsitellä huhtikuussa ja yhtiökokous voisi tällöin olla toukokuussa Rakentaminen etenee hankesuunnitelman kustannusarvion mukaisesti.

Toimitusjohtaja esitteli hankkeen tavoitteiden toteuman 2020.

Seuraava hallituksen kokous on 25.3.2021.

Lisätietoja:

Länsimetro Oy:n hallituksen puheenjohtaja, Olli Isotalo, puh. 050 593 3359

Länsimetro Oy toimitusjohtaja Ville Saksi, puh. 040 823 2086

Median yhteydenotot: viestintäjohtaja Satu Linkola, puh. 046 877 3392