Kooste Länsimetron hallituksen kokouksesta 28.5.2020

Hallitukselle esiteltiin Länsimetro Oy:n yhtiön ja projektinjohdon tukipalveluiden puitesopimuskilpailutuksen tuloksia. Hallitus valtuutti toimitusjohtajan ryhtymään sopimuskatselmuksiin esityksessä mainittujen tarjoajien kanssa kaikissa neljässä osahankinnassa ja allekirjoittamaan puitesopimukset.

Hallitukselle esiteltiin Sammalvuoren vuokrasopimusasian tilannetta. Päätettiin valtuuttaa toimitusjohtaja neuvottelemaan ja sopimaan Sammalvuoren varikon vuokraamisesta HKL:lle esityksessä kuvatuilla periaatteilla ja allekirjoittamaan vuokrasopimus.

Hallitukselle esiteltiin ympäristövakuutusten kilpailutusasiaa. Päätettiin hankkia ympäristövakuutus esityksen mukaisesti.

Hallitukselle esiteltiin Helsingin olemassa olevan metrovarikon ratainfran kustannusten jakamiseen HKL:n ja Länsimetron välillä liittyvää asiaa. Päätettiin, että Länsimetro maksaa HKL:lle Länsimetroa palvelevan ratainfran laajennuksen, mikä katetaan rahoitusvastikkeilla.

Hallitukselle esiteltiin VIRVE-verkon operaattoripalveluihin ja tukiasemaan/siirtolaitteisiin liittyvää asiaa. Päätettiin valtuuttaa toimitusjohtaja neuvottelemaan ja allekirjoittamaan hankinta esityksen mukaisesti.

Hallitukselle esiteltiin käyttöönoton suunnittelun tilannetta. Käyttöönoton suunnittelu etenee aikataulun mukaisesti.

Hallitukselle esiteltiin Matinkylä-Kivenlahti-osuuden rakentamisen tilannekatsaus. Rakentaminen etenee hankesuunnitelman aikataulun ja kustannusarvion mukaisesti.

Hallitukselle esiteltiin LM2 hankkeen kustannusseurannan tilannetta sekä päivitetty talousarvio.

Seuraava hallituksen kokous on 18.6.2020.

Lisätietoja:

Länsimetro Oy:n hallituksen puheenjohtaja, Olli Isotalo, puh. 050 593 3359

Länsimetro Oy toimitusjohtaja Ville Saksi, puh. 040 823 2086

Median yhteydenotot: viestintäjohtaja Satu Linkola, puh. 046 877 3392