Sammandrag av Länsimetro Oy:s styrelsemöte 28.5.2020

Resultaten från Länsimetro Oy:s ramavtalsupphandling för stödtjänster till bolaget och projektledningen presenterades för styrelsen. Styrelsen gav verkställande direktören befogenhet att inleda kontraktsgenomgång med de i förslaget angivna leverantörerna i samtliga fyra delupphandlingar och att teckna ramavtal.

En situationsrapport över Mossbergets hyresavtalsfrågor presenterades för styrelsen. Styrelsen beslutade att ge verkställande direktören befogenhet att förhandla och komma överens om uthyrning av Mossbergets depå till HST i enlighet med föreslagna principer, samt att teckna ett hyresavtal.

Konkurrensutsättningen av miljöskadeförsäkringar presenterades för styrelsen. Styrelsen beslutade att teckna en miljöskadeförsäkring enligt förslaget.

Fördelningen av kostnaderna för baninfrastrukturen till den befintliga metrodepån i Helsingfors mellan HST och Länsimetro Oy presenterades för styrelsen. Styrelsen beslutade att Länsimetro Oy ersätter HST för utbyggnaden av baninfrastrukturen som används av västmetron. Kostnaderna finansieras med finansieringsvederlag.

Frågorna kring myndighetsnätet VIRVE samt tillhörande operatörstjänster och basstation/överföringsteknik presenterades för styrelsen. Styrelsen beslutade att ge verkställande direktören befogenhet att förhandla om och underteckna inköpsavtal i enlighet med förslaget.

En situationsrapport över driftsättningsplaneringen presenterades för styrelsen. Planeringen fortskrider enligt tidtabellen.

En statusrapport över byggandet av avsnittet mellan Mattby och Stensvik presenterades för styrelsen. Byggarbetet framskrider enligt tidsplanen och kostnadskalkylen i projektplanen.

Kostnadsuppföljningen och den uppdaterade budgeten för LM2-projektet presenterades för styrelsen.

Nästa styrelsemöte hålls 18.6.2020.

Information:

Olli Isotalo, styrelseordförande för Länsimetro Oy, tfn 050 593 3359

Ville Saksi, verkställande direktör för Länsimetro Oy, tfn 040 823 2086

Mediekontakter: kommunikationsdirektör Satu Linkola, tfn 046 877 3392