Dagbrytning inleds på Finno byggplats

På Västmetrons byggplats vid Finno håller dagbrytning på att inledas vid byggplatsens teknikschakt i västra ändan samt vid Sjövägens ingångsschakt och vid det östra teknikschaktet. Dagbrytningen omfattar sprängningar, borrning samt lastning och bortforsling av sprängsten. Dagbrytningen sker på vardagar kl. 7–18.

Arbetet med det västra teknikschaktet utförs veckorna 21–25 och därefter fortsätter arbetet efter en paus på cirka sex veckor. Under en besiktning som gjordes tillsammans med miljöcentralen den 24 maj följde man hur en sprängning vid det västra teknikschaktet påverkade fåglarna i våtmarken. Fåglarna reagerade inte märkbart på ljudet av sprängningen eller vibrationen och ruvande fåglar lämnade inte sina bon.

Vid Sjövägens ingångsschakt pågår dagbrytning från och med vecka 21 fram till oktober och därefter fortsätter brytningen av ingångens sneda schakt.

Vid det östra teknikschaktet utförs borrningsarbete veckorna 20–27. Sprängningarnas eventuella inverkningar på fåglarna bedöms separat i samarbete med miljöcentralen i samband med den första sprängningen i början av juni.

I schaktet avsett för räddningsverket, som ligger intill det östra schaktet, utförs brytningar mellan augusti och november 2017.

Vid Finnobrons ingång påbörjas dag- och schaktbrytning vid månadsskiftet november-december och arbetet färdigställs i början av 2018.

Ytterligare information: Västmetrons responsnummer (mån.–fre. kl. 9–15): 050 377 3700