Työtunnelin avolouhinta alkaa Kivenlahdessa 13.4.

Kivenlahden työtunnelin avolouhinta alkaa 13.4. Avolouhinnan räjäytyksistä varoitetaan äänimerkillä, joka on katkonainen ennen räjäytystä ja yhtenäinen räjäytyksen jälkeen. Avolouhinnasta siirrytään maanalaiseen toimintaan eli tunnelirakentamiseen toukokuun lopulla 2015. Työtunnelin louhintaurakka jatkuu lokakuuhun 2015.

Työtunneliurakan jälkeen seuraavassa urakassa louhitaan ratatunnelin ja metroaseman tilat. Louhe kuljetetaan molemmissa työvaiheissa Länsiväylälle ja edelleen hyödynnettäväksi muissa rakennushankkeissa. Louheenajo määräytyy räjäytysaikojen mukaan. Vuorokaudessa saadaan 1-3 räjäytystä.

Ympäristökeskuksen määrittämät työajat kohteessa ovat:

Maanrakennustyöt ja avolouhinta
• ma-pe 7-18 (hiljaisia töitä myös 18-22, la 9-18)
Tunnelilouhinta (injektointiporaus, poraus, rusnaus)
• ma-pe 7-18 (hiljaisia töitä myös 18-7)
Räjäytykset tunnelissa
• ma-pe 7-22 ja la 9-18
Louheen lastaus tunnelissa ja kuljetus
• ma-pe 7-22 sekä viikonloppuisin 9-22
• Jos ei aiheudu haittaa asukkaille myös: ma-pe 22-7 ja viikonloppuisin
22-9

Pahoittelemme työstä aiheutuvaa häiriötä.

Lisätietoja:
Työmaan päivystävä puhelin Kalliorakennus-Yhtiö Oy, puh. 050 3422 641
Työpäällikkö Meeri Pöllänen, Kalliorakennus-Yhtiöt Oy, meeri.pollanen@kalliorakennus.com
Länsimetron palautepuhelin, ma-pe klo 9-15, puh. 050 377 3700