Metroinfrastrukturen håller länge

Metron är byggd för framtiden, och den ska fungera i årtionden. Tunneln och stomstrukturerna kommer att hålla länge trots de utmanande tunnelförhållandena, men diverse lättare strukturer och system kommer att nå slutet av sin livscykel betydligt tidigare. Dessa strukturer underhålls noga enligt underhållsplanerna och byts ut vid behov, så att metron fungerar och hålls säker under hela sin livscykel.

En central del av ansvarsfullt ägande av metroinfrastrukturen är att förutse och planera reparations- och utvecklingsinvesteringar på både kort och lång sikt med beaktande av kostnader, säkerhet och funktion. Att ha en servicehandbok som hålls uppdaterad är av central betydelse när det gäller livscykelplanering och ansvarsfullt ägande av metroinfrastrukturen. Uppdaterad information behövs för att säkerställa smidig funktion och effektiv livscykelförvaltning i samtliga faser. För detta krävs att Länsimetros datahanteringsmodell underhålls och utvecklas kontinuerligt, så att metroinfrastrukturens underhållsprocesser förblir effektiva och den information som behövs i det dagliga underhållet av metroinfrastrukturen är enkelt tillgänglig. Ansvarsfullt ägande av metroinfrastrukturen innebär att det inte uppkommer några reparations- eller underhållsskulder.