Samarbetet

Länsimetro utvärderar samarbetet på byggarbetsplatserna

I ett omfattande byggprojekt som västmetron spelar samarbete och dialog mellan olika aktörer en viktig roll. Byggentreprenaderna under västmetrons andra fas utförs som projektledningsentreprenader. Alla aktörer som deltar i arbetet på en byggplats bedömer samarbetet och dialogen fyra gånger om året. Länsimetro Oy utvärderar samarbetet fyra gånger om året med en enkätundersökning som är integrerad i projektledningsmodellen. Mätningarna utförs med hjälp av Celkee Insight.

Mätningarna ger information om de viktigaste elementen som skapar förtroende inom ett byggprojekt:

  • informationsflöde,
  • samarbete,
  • förtroende och
  • yrkesstolthet.

Västmetrons samarbetspris

Västmetrons samarbetspris är en utmärkelse som delas ut två gånger om året bland de pågående byggprojekten. Målet är kontinuerlig förbättring av samarbetet och förtroendet mellan olika aktörer på byggarbetsplatsen.

Kriterierna för priset är förutom genomsnittet av de tre ovanstående elementen även positiva förändringar i resultaten, svarsfrekvensen och antalet kommentarer.Tävlingens vandringspris delas ut till halvårets vinnare.