Ruoholahti-Matinkylä

Toteutettu metro on enemmän kuin hankesuunnitelmassa määritelty

Ruoholahti-Matinkylä -osuuden kokonaiskustannusennuste on 1 186 miljoonaa euroa, ennusteeseen sisältyvät vielä toteutettavat aseman ympäristön hankkeet esimerkiksi Matinkylässä. Hankkeen rakentamisen indeksikorjattu budjetti alkuperäisen hankesuunnitelman (2008) mukaiselle laajuudelle on 849 miljoonaa euroa (hankesuunnitelma 714 miljoonaa euroa + indeksikorjaus 135 miljoonaa euroa). Rakentamisen aikana Länsimetro-hankkeessa toteutettavien töiden laajuus muuttui paljon hankesuunnitelmassa määritellystä. Näillä muutoksilla metroa parannettiin ja sitä sovitettiin paremmin muuttuvaan kaupunkirakenteeseen, mutta muutokset myös vaikuttivat hankkeen kokonaiskustannuksiin.

Teknisten tilojen laajuus kasvoi jopa yli puolella, kun esimerkiksi savunpoistoon tarvittavien kanavien määrä kasvoi  ja kiinteistötekniset järjestelmät nostettiin laitureiden alta ylemmäs varautumisena mahdollisiin vesivahinkoihin.  Matkustajille tärkeänä parannuksena esteettömyys päätettiin toteuttaa kaikilla sisäänkäynneillä. Hankesuunnitelmassa oli suunniteltu vain yksi esteetön sisäänkäynti jokaiselle asemalle. Nämä parannukset kasvattivat asemien rakennuskustannuksia, joka oli koko hankkeen suurimpia kustannusmuutoksia.

Myös kaupunkiympäristön muuttuminen ja kehittyminen asemien läheisyydessä vaikutti kustannuksiin. Esimerkiksi Koivusaaressa aseman maanpäällisen rakennuksen koko kasvoi merkittävästi, kun varauduttiin toisen kerroksen sisäänkäyntiin. Muutoksella huomioitiin kaupungin suunnitelma rakentaa tie asemarakennuksen ja Länsiväylän väliin.

Mikäli länsimetron ensimmäinen vaihe olisi toteutettu vain hankesuunnitelman mukaisessa laajuudessa, kustannukset olisivat olleet arviolta 933 miljoonaa euroa ja kustannusylitys kaikkiaan alle 10 prosenttia suhteessa indeksikorjattuun hankesuunnitelmaan. Hankesuunnitelmassa ei oltu huomioitu tämän kokoisissa hankkeissa tavanomaista riskivarausta. Riskivaraus on suurissa hankkeissa tyypillisesti noin 10 prosenttia. Arvioituna suhteessa hankesuunnitelman mukaiseen laajuuteen ja riskivaraus huomioiden, länsimetron kustannukset eivät poikkea merkittävästi suunnitellusta.

Kustannukset jakaantuvat seuraavasti Ruoholahti-Matinkylä

Kokonaiskustannusennuste 1 186 milj. euroa
Rakennusurakat384 milj.
Louhintaurakat298 milj.
LVI-urakat, sähköurakat, tietojärjestelmät, tasonvaihtolaitteet, ratatekniset urakat246 milj.
Vuosaaren huoltoraide2 milj.
Liityntäpysäköinti26 milj.
Matinkylän bussiterminaali, liityntäpysäköinti20 milj.
Työnaikainen suunnittelu42 milj.
Suunnittelu: arkkitehtisuunnittelu, geotekniikka, ratatekniikka, kalliotekniikka, rakennetekniikka, talotekniikka55 milj.
Pohjatutkimukset6 milj.
Rakennuttaminen: projektinjohtopalvelut, mittauspalvelut, työmaavuokrat, työmaapalvelut jne.63 milj.
Kiinteistöhuolto ja varaosat9 milj.
Käyttöönotto3 milj.
Hankevaraus32 milj.

Ensimmäisen vaiheen toteutuksen tarkka loppukustannus selviää, kun viimeiset käynnissä olevat työt valmistuvat. Ensimmäisellä vaiheella ovat käynnissä edelleen mm. Matinkylän läntisen sisäänkäynnin rakentamistyöt.

Näin rakensimme ykkösvaiheen