Ny elexpert och tidtabellsingenjör trivs på byggarbetsplatsen

Projekt Västmetro har fått två nya experter – Juha Kylmänen börjar jobba som elexpert på Mossbergets depå och Timo Heiskanen som tidtabellsingenjör.

Kylmänen kommer från Uleåborg och är till utbildningen ingenjör i produktionsekonomi (YH) och han har specialiserat sig på maskinautomationsteknik.

Kylmänen har redan erfarenhet av metrobyggande, då han var med om att bygga Idrottsparkens och Björkholmen stationer hos sin tidigare arbetsgivare, Amplit Oy. Kylmänen ansvarade för att slutföra stationernas elarbeten.

“Speciellt med metrons elarbeten är att elförsörjningen har säkrats ovanligt bra. Om den primära källan slutar fungera söks genast ett motsvarande system”, säger Kylmänen.

Kylmänen har tidigare arbetserfarenhet bland annat som underhållschef hos Kontiotuote Oy och som produktions- och underhållschef hos Pipelife Oy.

“Det är roligt att se byggande från den här sidan, då jag har lång erfarenhet av att jobba för entreprenörer”, säger Kylmänen.

Vid Mossbergets depå har man övergått från brytning till byggfas, och Kylmänens arbetsdagar kommer att tillbringas mestadels på byggarbetsplatsen.

“På måndagen bekantade jag mig med byggarbetsplatsen och på onsdag börjar det riktiga arbetet. Mitt arbete är till största delen av övervaka och ge anvisningar”, säger Kylmänen.

Gasrör, gruvor, kärnkraft – och nu metro

Timo Heiskanen är till utbildningen byggnadsingenjör, och han har även MBA-examen från Aaltonuniversitetet (Master of Business Administration).

Tidigare jobbade Heiskanen i sitt eget företag sedan år 2014. Som kund har han haft bland annat Baltic Connector Oy, där han var med i byggprojektet för gasrör mellan Finland och Estland. Han har erfarenhet inom samma bransch även hos Pori LNG och LNG-tankningsstationens byggande samt Olkiluoto kärnkraftverk. Heiskanen har även jobbat i Australien där han först backpackade men senare jobbade i sin egen bransch för Leighton Contractors. På sista tiden har han jobbat i ett start-up-företag.

Västmetron som projekt erbjuder inblick i en ny sektor av byggande.

“Då jag redan jobbat med kärnkraftverk, gruvor och gasrör, tänkte jag att nu är det dags för metro”, säger Heiskanen.

Heiskanen svarar för att följa och kontrollera tidtabellen i projektets andra fas.

“Att ha aktuell lägesbild är viktigt. Varje dag ska man veta läget – gällande både planering, upphandling som byggarbetsplats”, säger Heiskanen.

Efter de första arbetsdagarna är Heiskanen positiv och ivrig.

“Jag skulle redan vilja gå till byggarbetsplatsen”, säger han.

I Esboviken inleds brytning för Esbovikstorgets ingång – brytning för stationen till årets slut

På Esbovikens byggarbetsplats i Västmetrons fas Mattby-Stensvik inleder man vecka 40 brytning för Esbovikstorgets ingång. Esbovikstorget kommer att vara den andra ingången till Esbovikens station.

Schaktets brytning inleds måndagen den 2 oktober med borrning, och samma vecka inleds även brytningssprängning. Esbovikstorgets brytningsarbeten utförs vardagar mellan kl. 7 och 18. Sammanlagt pågår brytnings- och armeringsarbeten i schaktet i cirka två månader.

I Esboviken fortsätter även brytningen för stationen, dessa brytningsarbeten utförs mellan kl. 7 och 22, och stationens arbeten fortsätter till slutet av år 2017.

Arbetstiderna baseras på bullertillstånd som Esbo miljöcentral beviljat.

Mer information: Västmetrons responsnummer (mån.–fre. kl. 9–15): 050 377 3700

Journummer till Esbovikens byggplats (24/7): 040 637 5377

Andra fasens tunnelarbeten framskrider – ny sprängning mellan Sökös och Esbovikens spårlinjer

På Västmetrons avsnitt Mattby-Stensvik genombröts onsdagen den 4 oktober en förbindelse mellan Sökös och Esbovikens spårtunnlar. I Västmetrons entreprenader bryts tunnlarna på respektive byggplats samtidigt, och slutligen förenas tunnlarna vid entreprenadernas gränser.

Tidigare har genombrytning utförts mellan Finno och Kaitans samt Kaitans och Sökö, så efter onsdagens genombrytning går en enhetlig öppen tunnellinje från första stationen i västmetrons andra fas, Finno, ända till näst sista stationen i Esboviken. Ännu har man inte genomfört genombrytning mellan Esboviken och Stensvik; från Esboviken har man däremot brutit en förbindelse till Mossbergets depå.

Genombrytningen utfördes den 4 oktober klockan sju på morgonen. Mellan tunnlarna fanns ännu 150 kubik sten som avlägsnades i genombrytningen.

För närvarande har man utfört sammanlagt 91,3 procent av Västmetrons brytningsarbeten på avsnittet Mattby–Stensvik. Brytningen följs av en byggfas, som för Mossbergets del redan har påbörjats.

Mer information: Västmetrons responsnummer (må–fr kl. 9–15): 050 377 3700

Västmetrons arbetssäkerhetspris till Lemminkäinen Infra Oy – “På den här byggarbetsplatsen har man rätt attityd”

Lemminkäinen Infra Oy som fungerar som brytningsentreprenör på Finno byggarbetsplan har vunnit västmetrons interna tävling Säkraste entreprenaden under granskningsperioden 1.1 – 30.6.2017. Tävlingen ordnas halvårsvis och alla pågående entreprenader deltar i den. Vinnaren får en förgylld spårskena med segerentreprenadens uppgifter ingraverade.

Premieringen baseras på olycksfallsföljning och mätresultat för säkerhetsnivån på JVB- dvs. jord- och vattenbyggnadsentreprenader. JVB-mätningar utförs varje vecka vid entreprenaden och i dessa granskar man olika faktorer som påverkar säkerheten, såsom hur städad arbetsplatsen är, maskiners och utrustningens skick, lagring och skydd. Entreprenaden som fått bäst poäng i JVB-mätningarna och i olycksfallsföljningen vinner tävlingen – JVB-mätresultaten har 80 procents vikt i bedömningen och antalet olycksfall 20 procents vikt.

“Vid denna entreprenad har man alltid haft rätt attityd, säkerhetsfrågorna är inte bara ett nödvändigt ont, utan medarbetarna tas om hand på riktigt. Om missförhållanden förekommer, ingriper man omedelbart”, säger västroprojektets säkerhetskoordinator Tiia Virtanen.

Lemminkäinen Infra Oy har vunnit Säkraste entreprenaden även tidigare: två gånger med västmetrons brytningsentreprenader och en gång med byggentreprenaden på västmetrons avsnitt Gräsviken-Mattby.

“Nog känns det alltid bra att få erkänsla. Vi ser det som ett tecken på att vi gör rätt saker. Säkerhetskulturen är viktig för oss – att människor kan jobba tryggt och gå hem friska”, säger Markku Okkonen som är byggarbetsplatschef för Finno brytningsentreprenad.

Esbovikens nya projektingenjör expert på lokalbyggande

Patrik Kalteva (ingenjör, YH) har den 9 oktober börjat jobba som projektingenjör i Västmetroprojektet. Kalteva kommer att jobba i Västmetrons fas Mattby-Stensvik som projektingenjör för Esboviken.

Kalteva kommer senast från NCC, där han jobbade som arbetsledare och kvalitetsingenjör. Kalteva var med bland annat och byggde Mattby metrocentrum och han har även erfarenhet av Fazers lokalsanering och Alberga Business Parks byggande. Kalteva jobbade som ansvarig arbetsledare i linjesaneringsarbeten hos Consti Talotekniikka.

Under sin första arbetsdag väntar Kalteva ivrigt på att få jobba med Västmetron.

“Det här är en sån möjlighet att jag inte kunde missa den. Jag väntar på att få jobba i detta unika och betydande projekt samt svara för ännu större helheter”, säger Kalteva.

Länsimetro Oy styrelsen, beslutssammanfattning 10.10.2017

Styrelsen behandlade innehållet i samarbetsavtalet mellan Länsimetro Oy och HST. Länsimetro Oy har överlåtit spår och stationer inklusive tekniska system till HST:s förfogande, inklusive ansvar och underhåll, genom ett avtal om överlåtelse som undertecknades den 3 oktober. Ägandet förblir hos Länsimetro Oy och innehavet enligt bolagsordningen hos bolagets aktieägare. I och med avtalet har HST samma uppgifter i fråga om västmetrons spår, stationer och system som i fråga om stammetron. HST svarar för ansvar och säkerhetsstyrningssystem enligt lagen om spårbunden stadstrafik.

För styrelsen presenterades Västmetrons lägesöversikt gällande helhetssäkerhet och riskhantering på avsnittet Mattby-Stensvik.

Nästa möte hålls den 31 oktober.

Mer information:

Länsimetro Oy, verkställande direktör Ville Saksi, tfn 040 823 2086

Styrelseordförande för Länsimetro Oy, Olli Isotalo, tfn 050 593 3359

Mediekontakter: Kommunikationsdirektör Satu Linkola, tfn 046 877 3392

Kom och hör om metrobygget – diskussionsmöte om avsnittet Mattby-Stensvik 23.10

Varje månad ordnas diskussions- och infomöten om Västmetroprojektets framskridande  – nästa möte ordnas måndagen den 23 oktober kl. 15 – 18 i Sökö bibliotek på adressen Sökövägen 4.

Vid infomötena som ordnas längs avsnittet Mattby-Stensvik kan man fråga och diskutera särskilt hur västmetrons andra fas framskrider samt byggandet. På plats kan man fråga till exempel hur en metrotunnel bryts och om de arbeten som pågår nära ens hem.

Brytningen för avsnittet Mattby-Stensvik är redan på slutrakan, sammanlagt har man nu genomfört 91,6 procent.

Mer information: Västmetrons responsnummer (mån.–fre. kl. 9–15): 050 377 3700

Västmetrons stationer och spår överlåts till HST

Länsimetro Oy och HST undertecknade i dag tisdagen den 3 oktober ett protokoll, med vilket västmetrons stationer och spår överlåts till HST. I praktiken innebär överlåtelsen att HST nu kan inleda driftens så kallade förstadium innan trafiken för resenärer körs igång.

Länsimetro Oy ansvarar fortfarande för en del uppgifter som Länsimetro Oy slutför under driftens förstadium innan trafiken för resenärer körs igång. För dessa uppgifter finns en tidtabell.

Åtta stationer och spåret inklusive tekniska system förblir i Länsimetro Oy:s ägo. HST rapporterar enligt avtal till Länsimetro Oy om spårets användning och stationerna och om därtill hörande service- och underhållsarbeten.

Inom de närmaste dagarna inleder HST samdrift av alla metrons 52 system samt regelbunden service och testning. Systemen styr bland annat västmetrons fastighetsteknik, övervakning, trafik, spår och säkerhet. Genom att testa systemen strävar man efter att säkerställa att de fungerar störningsfritt så att trafiken kan inledas smidigt.

Dessutom gör man under driftens förstadium ännu fler provkörningar på hela metrolinjen.

Innan trafiken för resenärer kan köras igång ska man i driftens förstadium ha genomfört en enhetlig störningsfri period på två hela veckor efter att man avlägsnat hindren för inledande av trafik för resenärer och utfört nödvändiga testningar. Innan metron öppnas för trafik förutsätts tillräckligt många dagar med lyckad provdrift. Efter detta beslutar HRT om inledande av trafik för resenärer.

Ytterligare information:

HST:s verkställande direktör Ville Lehmuskoski, tfn 040 520 6710

Länsimetro Oy:s verkställande direktör Ville Saksi, tfn  040 823 2086

Konstnären berättar om uppkomsten för konstverket i Hagalund: inspiration från Lilla My och Frida Kahlo

Vid den skinande vita plattformen vid metrodepån i Hagalund står en stor staty försedd med hästsvans – det är Emma lämnar ett spår, konstnären Kim Simonssons nyligen offentliggjorda beställningsarbete för stationen. Konstverket Emma lämnar ett spår, som finansierats av EMMA – Esbo moderna konstmuseum, smälter in i stationen tack vare sin vita färg men uppmärksamheten dras till hennes färgglada handflator: Emma har helt tydligt doppat händerna i en tunna med målarfärg.

Kim Simonsson funderade länge över vilket slags verk som skulle passa det offentliga utrymmet, en metrostation där 26 000 passagerare dagligen kommer att passera enligt Straficas uppskattning.

”Att planera ett verk för ett offentligt utrymme är i många avseenden mer utmanande än för en privat beställare, eftersom verket måste tåla användning. Även valet av material är viktigt. Temat kan inte heller vara vad som helst eftersom det rör sig om en offentlig plats”, säger Simonsson.

Den slutliga idén om den spjuveraktig Emma som skapar handavtryck på väggarna fick Simonsson under en promenad med sin partner i Fiskars.

”Jag ville att verket skulle vara anarkistiskt, men inte för anarkistiskt. Under promenaden kom jag att tänka på ett barn som målar på väggen – att måla på väggar är ju väldigt befriande”, säger Simonsson.

Slutresultatet blev Emma, som inspirerats av bl.a. Lilla My och konstnären Frida Kahlo och vars formspråk blandar realism och mjukheten hos animerade karaktärer. Statyn skulle ursprungligen ha håret i hårknut på samma sätt som Lilla My, men så blev det inte.

”Dessa förebilder, starka kvinnor har ofta haft en hårknut, men på en staty ser denna frisyr alltför statisk ut. En hästsvans ger luftighet”, säger Simonsson.

Emma står stadigt på stationsplattformen. Statyn är bultad fast i plattformen med en halv meter långa bultar, så den kommer definitivt att stå kvar på sin plats. Materialet för Emma är hållbar brons, som målats vit med undantag för händerna.

Emmas spår är synliga på stationen, de första redan då passagerarna kommer upp med rulltrapporna mot biljetthallen. Grönt, gult, rött och blått dekorerar väggarna. Liknande avtryck finns runt om i stationen och historien fortsätter även i form av en digital animation.

”Emma är en stark och självständig figur. Visst skulle det vara roligt om någon besökare på metrostationen blev kompis med henne”, skrattar Simonsson.

Byggarbetet vid depåentreprenaden vid Mossberget har påbörjats – konsortiet som utfört brytningen bygger även depån

Byggarbetet vid Mossbergets metrodepå har inletts på sträckan Mattby-Stensvik för Västmetron. Vid depån byggs två underjordiska hallar: en nattuppställningsplats och ett serviceutrymme för tågen. I den norra ändan av servicehallen byggs dessutom tekniska utrymmen.

I Finland finns tills vidare endast en metrodepå, Helsingforsmetrons depå i Kvarnbäcken. Vid Västmetrons depå i Mossberget används dock andra lösningar än vid depån i Kvarnbäcken.

”Depån byggs helt inuti berget. I depåentreprenaden ingår brytnings- och byggarbete samt planeringen av depån. Detta är ett exceptionellt tillvägagångssätt och samarbetsform jämfört med de tidigare entreprenadhelheterna för Västmetron och förutsätter ett nytt sätt att tänka av alla parter samt gott samarbete, vilket vi redan har fått goda erfarenheter av under brytningen”, säger Ulla Valtonen på Västmetron Ab som är direktör för livscykel- och riskhantering och byggchef för Mossbergets depå.

Konsortiet för brytnings- och byggentreprenaden utgörs av Kalliorakennus-Yhtiöt Oy, EM Pekkinen Oy, Konevuori Oy och Aro-Systems Oy.

E.M. Pekkinen Oy genomför arbetet efter brytningen inom byggentreprenaden, såsom rörläggning, avloppsarbete, bärande skikt, mynningen som byggs som förlängning på arbetstunneln samt byggnaderna som byggs i de övre ändorna i tre schakt.

”Tidigare har vi utfört schaktningsarbete för Västmetron i Stensvik och på Drumsö. Det är roligt att få vara med i ett projekt som detta”, säger byggchef Juha Tuppurainen på E.M. Pekkinen Oy.

Kalliorakennus-Yhtiöt Oy har inom byggentreprenaden utfört bl.a. betongkonstruktionerna för depån och alla fasta konstruktioner, såsom stationsplattformar, schakt, trappor och hissar.

”Detta är en intressant utmaning och denna nya samarbetsform har fungerat bra”, säger Jukka Halonen, verkställande direktör för Kalliorakennus-Yhtiöt Oy.

För depåns husteknik, bl.a. planeringen och byggandet av VVS- och elsystem, svarar Aro Systems Oy.

”De system som byggs, såsom rökventilation, belysning och uppvärmning, är bekanta för oss men förhållandena och verksamhetsmiljön är nya. Ett intressant projekt på det stora hela”, konstaterar projektchef inom husteknik Simo Helskä på Aro Systems Oy.

Mer information: 

Ulla Valtonen, direktör för livscykel- och riskhantering, byggchef för Mossbergets depå: 050 301 4761, ulla.valtonen(at)lansimetro.fi

Jukka Halonen, verkställande direktör, Kalliorakennus-Yhtiöt Oy: 0400 201 981, jukka.halonen(at)kalliorakennus.com

Juha Tuppurainen, byggchef, E.M. Pekkinen Oy: 0400 448 842, juha.tuppurainen(at)empekkinen.fi

Simo Helskä, projektchef inom husteknik, Aro Systems Oy: 010 8356 229, simo.helska(at)arosystems.fi