Ny elexpert och tidtabellsingenjör trivs på byggarbetsplatsen

Projekt Västmetro har fått två nya experter – Juha Kylmänen börjar jobba som elexpert på Mossbergets depå och Timo Heiskanen som tidtabellsingenjör.

Kylmänen kommer från Uleåborg och är till utbildningen ingenjör i produktionsekonomi (YH) och han har specialiserat sig på maskinautomationsteknik.

Kylmänen har redan erfarenhet av metrobyggande, då han var med om att bygga Idrottsparkens och Björkholmen stationer hos sin tidigare arbetsgivare, Amplit Oy. Kylmänen ansvarade för att slutföra stationernas elarbeten.

“Speciellt med metrons elarbeten är att elförsörjningen har säkrats ovanligt bra. Om den primära källan slutar fungera söks genast ett motsvarande system”, säger Kylmänen.

Kylmänen har tidigare arbetserfarenhet bland annat som underhållschef hos Kontiotuote Oy och som produktions- och underhållschef hos Pipelife Oy.

“Det är roligt att se byggande från den här sidan, då jag har lång erfarenhet av att jobba för entreprenörer”, säger Kylmänen.

Vid Mossbergets depå har man övergått från brytning till byggfas, och Kylmänens arbetsdagar kommer att tillbringas mestadels på byggarbetsplatsen.

“På måndagen bekantade jag mig med byggarbetsplatsen och på onsdag börjar det riktiga arbetet. Mitt arbete är till största delen av övervaka och ge anvisningar”, säger Kylmänen.

Gasrör, gruvor, kärnkraft – och nu metro

Timo Heiskanen är till utbildningen byggnadsingenjör, och han har även MBA-examen från Aaltonuniversitetet (Master of Business Administration).

Tidigare jobbade Heiskanen i sitt eget företag sedan år 2014. Som kund har han haft bland annat Baltic Connector Oy, där han var med i byggprojektet för gasrör mellan Finland och Estland. Han har erfarenhet inom samma bransch även hos Pori LNG och LNG-tankningsstationens byggande samt Olkiluoto kärnkraftverk. Heiskanen har även jobbat i Australien där han först backpackade men senare jobbade i sin egen bransch för Leighton Contractors. På sista tiden har han jobbat i ett start-up-företag.

Västmetron som projekt erbjuder inblick i en ny sektor av byggande.

“Då jag redan jobbat med kärnkraftverk, gruvor och gasrör, tänkte jag att nu är det dags för metro”, säger Heiskanen.

Heiskanen svarar för att följa och kontrollera tidtabellen i projektets andra fas.

“Att ha aktuell lägesbild är viktigt. Varje dag ska man veta läget – gällande både planering, upphandling som byggarbetsplats”, säger Heiskanen.

Efter de första arbetsdagarna är Heiskanen positiv och ivrig.

“Jag skulle redan vilja gå till byggarbetsplatsen”, säger han.