Västmetrons stationer och spår överlåts till HST

Länsimetro Oy och HST undertecknade i dag tisdagen den 3 oktober ett protokoll, med vilket västmetrons stationer och spår överlåts till HST. I praktiken innebär överlåtelsen att HST nu kan inleda driftens så kallade förstadium innan trafiken för resenärer körs igång.

Länsimetro Oy ansvarar fortfarande för en del uppgifter som Länsimetro Oy slutför under driftens förstadium innan trafiken för resenärer körs igång. För dessa uppgifter finns en tidtabell.

Åtta stationer och spåret inklusive tekniska system förblir i Länsimetro Oy:s ägo. HST rapporterar enligt avtal till Länsimetro Oy om spårets användning och stationerna och om därtill hörande service- och underhållsarbeten.

Inom de närmaste dagarna inleder HST samdrift av alla metrons 52 system samt regelbunden service och testning. Systemen styr bland annat västmetrons fastighetsteknik, övervakning, trafik, spår och säkerhet. Genom att testa systemen strävar man efter att säkerställa att de fungerar störningsfritt så att trafiken kan inledas smidigt.

Dessutom gör man under driftens förstadium ännu fler provkörningar på hela metrolinjen.

Innan trafiken för resenärer kan köras igång ska man i driftens förstadium ha genomfört en enhetlig störningsfri period på två hela veckor efter att man avlägsnat hindren för inledande av trafik för resenärer och utfört nödvändiga testningar. Innan metron öppnas för trafik förutsätts tillräckligt många dagar med lyckad provdrift. Efter detta beslutar HRT om inledande av trafik för resenärer.

Ytterligare information:

HST:s verkställande direktör Ville Lehmuskoski, tfn 040 520 6710

Länsimetro Oy:s verkställande direktör Ville Saksi, tfn  040 823 2086