Byggarbetet vid depåentreprenaden vid Mossberget har påbörjats – konsortiet som utfört brytningen bygger även depån

Byggarbetet vid Mossbergets metrodepå har inletts på sträckan Mattby-Stensvik för Västmetron. Vid depån byggs två underjordiska hallar: en nattuppställningsplats och ett serviceutrymme för tågen. I den norra ändan av servicehallen byggs dessutom tekniska utrymmen.

I Finland finns tills vidare endast en metrodepå, Helsingforsmetrons depå i Kvarnbäcken. Vid Västmetrons depå i Mossberget används dock andra lösningar än vid depån i Kvarnbäcken.

”Depån byggs helt inuti berget. I depåentreprenaden ingår brytnings- och byggarbete samt planeringen av depån. Detta är ett exceptionellt tillvägagångssätt och samarbetsform jämfört med de tidigare entreprenadhelheterna för Västmetron och förutsätter ett nytt sätt att tänka av alla parter samt gott samarbete, vilket vi redan har fått goda erfarenheter av under brytningen”, säger Ulla Valtonen på Västmetron Ab som är direktör för livscykel- och riskhantering och byggchef för Mossbergets depå.

Konsortiet för brytnings- och byggentreprenaden utgörs av Kalliorakennus-Yhtiöt Oy, EM Pekkinen Oy, Konevuori Oy och Aro-Systems Oy.

E.M. Pekkinen Oy genomför arbetet efter brytningen inom byggentreprenaden, såsom rörläggning, avloppsarbete, bärande skikt, mynningen som byggs som förlängning på arbetstunneln samt byggnaderna som byggs i de övre ändorna i tre schakt.

”Tidigare har vi utfört schaktningsarbete för Västmetron i Stensvik och på Drumsö. Det är roligt att få vara med i ett projekt som detta”, säger byggchef Juha Tuppurainen på E.M. Pekkinen Oy.

Kalliorakennus-Yhtiöt Oy har inom byggentreprenaden utfört bl.a. betongkonstruktionerna för depån och alla fasta konstruktioner, såsom stationsplattformar, schakt, trappor och hissar.

”Detta är en intressant utmaning och denna nya samarbetsform har fungerat bra”, säger Jukka Halonen, verkställande direktör för Kalliorakennus-Yhtiöt Oy.

För depåns husteknik, bl.a. planeringen och byggandet av VVS- och elsystem, svarar Aro Systems Oy.

”De system som byggs, såsom rökventilation, belysning och uppvärmning, är bekanta för oss men förhållandena och verksamhetsmiljön är nya. Ett intressant projekt på det stora hela”, konstaterar projektchef inom husteknik Simo Helskä på Aro Systems Oy.

Mer information: 

Ulla Valtonen, direktör för livscykel- och riskhantering, byggchef för Mossbergets depå: 050 301 4761, ulla.valtonen(at)lansimetro.fi

Jukka Halonen, verkställande direktör, Kalliorakennus-Yhtiöt Oy: 0400 201 981, jukka.halonen(at)kalliorakennus.com

Juha Tuppurainen, byggchef, E.M. Pekkinen Oy: 0400 448 842, juha.tuppurainen(at)empekkinen.fi

Simo Helskä, projektchef inom husteknik, Aro Systems Oy: 010 8356 229, simo.helska(at)arosystems.fi