Esbovikens nya projektingenjör expert på lokalbyggande

Patrik Kalteva (ingenjör, YH) har den 9 oktober börjat jobba som projektingenjör i Västmetroprojektet. Kalteva kommer att jobba i Västmetrons fas Mattby-Stensvik som projektingenjör för Esboviken.

Kalteva kommer senast från NCC, där han jobbade som arbetsledare och kvalitetsingenjör. Kalteva var med bland annat och byggde Mattby metrocentrum och han har även erfarenhet av Fazers lokalsanering och Alberga Business Parks byggande. Kalteva jobbade som ansvarig arbetsledare i linjesaneringsarbeten hos Consti Talotekniikka.

Under sin första arbetsdag väntar Kalteva ivrigt på att få jobba med Västmetron.

“Det här är en sån möjlighet att jag inte kunde missa den. Jag väntar på att få jobba i detta unika och betydande projekt samt svara för ännu större helheter”, säger Kalteva.