Andra fasens tunnelarbeten framskrider – ny sprängning mellan Sökös och Esbovikens spårlinjer

På Västmetrons avsnitt Mattby-Stensvik genombröts onsdagen den 4 oktober en förbindelse mellan Sökös och Esbovikens spårtunnlar. I Västmetrons entreprenader bryts tunnlarna på respektive byggplats samtidigt, och slutligen förenas tunnlarna vid entreprenadernas gränser.

Tidigare har genombrytning utförts mellan Finno och Kaitans samt Kaitans och Sökö, så efter onsdagens genombrytning går en enhetlig öppen tunnellinje från första stationen i västmetrons andra fas, Finno, ända till näst sista stationen i Esboviken. Ännu har man inte genomfört genombrytning mellan Esboviken och Stensvik; från Esboviken har man däremot brutit en förbindelse till Mossbergets depå.

Genombrytningen utfördes den 4 oktober klockan sju på morgonen. Mellan tunnlarna fanns ännu 150 kubik sten som avlägsnades i genombrytningen.

För närvarande har man utfört sammanlagt 91,3 procent av Västmetrons brytningsarbeten på avsnittet Mattby–Stensvik. Brytningen följs av en byggfas, som för Mossbergets del redan har påbörjats.

Mer information: Västmetrons responsnummer (må–fr kl. 9–15): 050 377 3700