Kom och hör om metrobygget – diskussionsmöte om avsnittet Mattby-Stensvik 23.10

Varje månad ordnas diskussions- och infomöten om Västmetroprojektets framskridande  – nästa möte ordnas måndagen den 23 oktober kl. 15 – 18 i Sökö bibliotek på adressen Sökövägen 4.

Vid infomötena som ordnas längs avsnittet Mattby-Stensvik kan man fråga och diskutera särskilt hur västmetrons andra fas framskrider samt byggandet. På plats kan man fråga till exempel hur en metrotunnel bryts och om de arbeten som pågår nära ens hem.

Brytningen för avsnittet Mattby-Stensvik är redan på slutrakan, sammanlagt har man nu genomfört 91,6 procent.

Mer information: Västmetrons responsnummer (mån.–fre. kl. 9–15): 050 377 3700