I Esboviken inleds brytning för Esbovikstorgets ingång – brytning för stationen till årets slut

På Esbovikens byggarbetsplats i Västmetrons fas Mattby-Stensvik inleder man vecka 40 brytning för Esbovikstorgets ingång. Esbovikstorget kommer att vara den andra ingången till Esbovikens station.

Schaktets brytning inleds måndagen den 2 oktober med borrning, och samma vecka inleds även brytningssprängning. Esbovikstorgets brytningsarbeten utförs vardagar mellan kl. 7 och 18. Sammanlagt pågår brytnings- och armeringsarbeten i schaktet i cirka två månader.

I Esboviken fortsätter även brytningen för stationen, dessa brytningsarbeten utförs mellan kl. 7 och 22, och stationens arbeten fortsätter till slutet av år 2017.

Arbetstiderna baseras på bullertillstånd som Esbo miljöcentral beviljat.

Mer information: Västmetrons responsnummer (mån.–fre. kl. 9–15): 050 377 3700

Journummer till Esbovikens byggplats (24/7): 040 637 5377