Västmetrons arbetssäkerhetspris till Lemminkäinen Infra Oy – “På den här byggarbetsplatsen har man rätt attityd”

Lemminkäinen Infra Oy som fungerar som brytningsentreprenör på Finno byggarbetsplan har vunnit västmetrons interna tävling Säkraste entreprenaden under granskningsperioden 1.1 – 30.6.2017. Tävlingen ordnas halvårsvis och alla pågående entreprenader deltar i den. Vinnaren får en förgylld spårskena med segerentreprenadens uppgifter ingraverade.

Premieringen baseras på olycksfallsföljning och mätresultat för säkerhetsnivån på JVB- dvs. jord- och vattenbyggnadsentreprenader. JVB-mätningar utförs varje vecka vid entreprenaden och i dessa granskar man olika faktorer som påverkar säkerheten, såsom hur städad arbetsplatsen är, maskiners och utrustningens skick, lagring och skydd. Entreprenaden som fått bäst poäng i JVB-mätningarna och i olycksfallsföljningen vinner tävlingen – JVB-mätresultaten har 80 procents vikt i bedömningen och antalet olycksfall 20 procents vikt.

“Vid denna entreprenad har man alltid haft rätt attityd, säkerhetsfrågorna är inte bara ett nödvändigt ont, utan medarbetarna tas om hand på riktigt. Om missförhållanden förekommer, ingriper man omedelbart”, säger västroprojektets säkerhetskoordinator Tiia Virtanen.

Lemminkäinen Infra Oy har vunnit Säkraste entreprenaden även tidigare: två gånger med västmetrons brytningsentreprenader och en gång med byggentreprenaden på västmetrons avsnitt Gräsviken-Mattby.

“Nog känns det alltid bra att få erkänsla. Vi ser det som ett tecken på att vi gör rätt saker. Säkerhetskulturen är viktig för oss – att människor kan jobba tryggt och gå hem friska”, säger Markku Okkonen som är byggarbetsplatschef för Finno brytningsentreprenad.