Työmaaturvallisuus

Turvallista rakentamista

Turvallisuuteen kiinnitetään eritystä huomiota jo rakentamisen aikana. Urakoitsijoilta edellytetään tiukkojen turvallisuusohjeiden noudattamista. Työmaaturvallisuuden tavoite on asetettu huomattavasti tiukemmaksi Länsimetron työmailla kuin rakennusalalla yleensä Suomessa. Länsimetrossa on saatu työturvallisuus erittäin hyvälle tasolle; tapaturmataajuus 13,25/milj. työtuntia kohden, kun se rakennustyömaille on keskimäärin 19,5/milj. työtuntia kohden.

Yhteistyössä viranomaisten ja urakoitsijoiden kanssa

Pelastuslaitokset ovat mukana suunnittelutyössä. Järjestämme säännöllisesti käytännön pelastusharjoituksia vaativissa olosuhteissa yhdessä urakoitsijoiden ja pelastuslaitoksen kanssa.

Kuvassa on paloauto ja palomiehiä.
Pelastusharjoitus Sammalvuoressa Kuva: Tommi Saarinen

Etelä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue valvoo turvallista rakentamista. Verottajan kanssa tehdään myös läheistä yhteistyötä harmaan talouden poiskitkemiseksi alalta.

Työmaaturvallisuuden ja hyvien turvallisuuskäytäntöjen kehittämiseksi olemme julistaneet metrotyömaille Turvallisin metrotyömaa -kilpailun, jolla kannustetaan urakoitsijoita turvalliseen rakentamiseen.

Viranomaisyhteistyöstä myös Länsimetro-lehdessä.

Lue lisää Länsimetron rakentamisprojektin työmaavahvuuksista ja kansalaisuuksista.