Työmaaturvallisuus

Turvallista rakentamista

Turvallisuuteen kiinnitetään eritystä huomiota jo rakentamisen aikana. Urakoitsijoilta edellytetään tiukkojen turvallisuusohjeiden noudattamista.

Yhteistyössä viranomaisten ja urakoitsijoiden kanssa

Pelastuslaitokset ovat mukana suunnittelutyössä. Järjestämme säännöllisesti käytännön pelastusharjoituksia vaativissa olosuhteissa yhdessä urakoitsijoiden ja pelastuslaitoksen kanssa.

Etelä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue valvoo turvallista rakentamista. Verottajan kanssa tehdään myös läheistä yhteistyötä harmaan talouden poiskitkemiseksi alalta.

Työmaaturvallisuuden ja hyvien turvallisuuskäytäntöjen kehittämiseksi olemme julistaneet metrotyömaille Turvallisin metrotyömaa -kilpailun, jolla kannustetaan urakoitsijoita turvalliseen rakentamiseen.

Viranomaisyhteistyöstä myös Länsimetro-lehdessä.