Länsimetron sopimuksissa selkeät sanktiot harmaan talouden ehkäisemiseksi

Länsimetron rakentaminen on tällä hetkellä pääosin tunnelilouhintaa, jota tekevät suoraan Länsimetroon sopimussuhteessa olevat louhintaurakoitsijat. Urakoitsijoilla on sopimussuhde omiin aliurakoitsijoihinsa. Lakisääteisten velvoitteiden hoitaminen varmistetaan kaikkien urakkasopimusten yhteydessä. Länsimetro ei hyväksy työmaillaan harmaata taloutta.

Urakointisopimuksissa edellytetään, että urakoitsijat hoitavat yhteiskuntavastuunsa ja varmistavat vastuiden hoitamisen myös aliurakoiden osalta. Yhteiskuntavastuulla tarkoitetaan, että yritys noudattaa lakeja ja asetuksia huolehtien mm. verotukseen, sosiaaliturvamaksuihin ja työehtosopimuksiin liittyvistä velvoitteista. Urakoitsijalla on velvollisuus varmistaa aliurakoitsijoiden osalta, että työehtosopimusta noudatetaan.

Yhteiskuntavastuuasioita seurataan normaalirutiinina kuukausittaisissa työmaakokouksissa. Länsimetro on myös jatkuvassa yhteistyössä verottajan ja työsuojelupiirin kanssa harmaaseen talouteen ja työturvallisuuteen liittyvissä asioissa.

– Olemme pyytäneet louhintaurakoitsijoilta ylimääräisen selvityksen sopimusten noudattamisesta. Tarpeen vaatiessa otamme käyttöön sopimuksiin kirjatut sanktiot, jos epäselvyyksiä löytyy. Ankarimpana vaihtoehtona on jopa sopimuksen purkaminen. Harmaata taloutta Länsimetron työmailla ei hyväksytä lainkaan. Nyt louhintavaiheessa meillä on noin 500 työntekijää Helsingin ja Espoon metrotyömailla, mutta talonrakennusvaiheessa määrä moninkertaistuu. Valvontarutiinien on toimittava myös työntekijöiden määrän kasvaessa, kertoo Länsimetron toimitusjohtaja Matti Kokkinen.

Lisätietoja

Matti Kokkinen, toimitusjohtaja, Länsimetro Oy, puh. 050 347 1558

Länsimetro Oy on Espoon ja Helsingin yhteisesti omistama yhtiö, jonka tehtävänä on länsimetron rakentaminen Ruoholahdesta Matinkylään. Yhtiö perustettiin vuonna 2007. Länsimetron toimipiste sijaitsee Tapiolassa, Espoossa.