Vastaus Helsingin Sanomien kirjoitukseen 23.8. – Vastustamme harmaata taloutta

Helsingin Sanomien jutussa 23.8. väitetään, että Länsimetron työmaa pyörii harmaan talouden voimalla. Saamiemme tietojen mukaan tämä väite ei pidä paikkaansa. Väitteen taustalla on AKT:n tietoon tulleet poikkeamat kuorma-autokuljettajien työehtosopimusten ilta-, yö-, viikonloppulisien sekä ylityökorvausten maksamisesta. Kyseiset tapaukset liittyvät louhintaurakoitsijoiden käyttämien kuljetusliikkeiden työsopimuksiin.

Länsimetron rakentamiseen osallistuu kymmeniä urakoitsijoita, joilla edelleen voi olla aliurakoitsijoita. Edellytämme sopimuksissamme, että kaikki urakoitsijamme hoitavat yhteiskuntavastuunsa (mm. verot, sosiaaliturvamaksut ja työehtosopimukset), ja varmistavat vastuiden hoitamisen myös aliurakoitsijoiden osalta. Pääsopijapuolella, tässä tapauksessa louhintaurakoitsijalla, on velvollisuus varmistaa, että työehtosopimusta noudatetaan.

Teemme jatkuvaa yhteistyötä verottajan ja työsuojelupiirin kanssa harmaan talouden ehkäisemiseksi. Lakisääteisten velvoitteiden hoitaminen varmistetaan kaikkien urakkasopimusten yhteydessä. Harmaata taloutta hankkeessa ei hyväksytä lainkaan.

Työmaiden valvontaa tehostetaan sen varmistamiseksi, että toiminta on sopimusten mukaista. Asia tarkistetaan säännöllisissä kerran kuukaudessa pidettävissä työmaakokouksissa.

Matti Kokkinen
toimitusjohtaja
Länsimetro Oy